Gemeente Gemeente Kaprijke

Maak ruimte voor Oost-Vlaanderen 2050

Gepubliceerd op 25 april 2019
De Provincie Oost-Vlaanderen werkt aan een nieuw Beleidsplan Ruimte met een langetermijnvisie voor het gebruik van de ruimte in Oost-Vlaanderen in 2050. Het nieuw Beleidsplan Ruimte en de bijbehorende beleidskaders moeten het Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan vervangen.

Een nieuw, toekomstgericht ruimtelijk beleid komt er niet zomaar. De Provincie volgen een lange procedure zodat men de juiste, goed onderbouwde beslissingen kan nemen. Die beslissingen baseren ze op onderzoek en overleg.

Het nieuw Beleidsplan Ruimte en de bijbehorende beleidskaders moeten het Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan vervangen. 

Eerste stap: kernnota

Een eerste stap heeft de Provincie al bereikt in 2016. De kernnota Maak ruimte voor Oost-Vlaanderen 2050 is het resultaat van een eerste denkoefening. Die kernnota beschrijft de strategische visie waar de Provincie naar streeft op lange termijn.

De bouwstenen van de kernnota zijn:

 • Gezondheid en veiligheid
 • Kwaliteit en comfort
 • Klimaatgezondheid
 • Identiteit en authenticiteit
 • Autonomie robuustheid
 • Welvaart
 • Rechtvaardigheid
 • Sociale cohesie en inclusie

Meedenken?

Je kan op verschillende momenten jouw mening laten horen. In het najaar van 2019 kan je het voorbereidend werk bekijken en jouw suggesties met hen delen tijdens de raadpleging van de conceptnota.

Procedure

Om het nieuw Beleidsplan Ruimte op te maken, doorloopt de Provincie enkele fases:
 1. Opmaak conceptnota: februari tot mei 2019
 2. Raadpleging publiek en adviesvraag over conceptnota 
 3. Voorontwerp beleidsplan
 4. Voorlopige vaststelling ontwerp beleidsplan
 5. Openbaar onderzoek
 6. Definitieve vaststelling

Milieueffecten

Om de effecten van het nieuw Beleidsplan Ruimte op het milieu te onderzoeken, maakt de Provincie een milieueffectenrapportage op. Daarbij kan je jouw mening delen tijdens twee momenten:
 1. de kennisgeving van de milieueffectenrapportage
 2. het openbaar onderzoek van de milieueffectenrapportage

Meer weten?

Bezoek de website van de Provincie Oost-Vlaanderen