Gemeente Gemeente Kaprijke

Ontlenen van boeken, cd's, dvd's en ander bibliotheekmateriaal

In de openbare bibliotheek kunt u boeken, cd's, dvd's en andere bibliotheekmaterialen ontlenen.

Voorwaarden

U bent lid van de bibliotheek.

Kostprijs

Het ontlenen van de bibliotheekmaterialen is gratis.

Wat heb ik nodig

U brengt uw identiteitskaart mee.

Uitzonderingen

Het ontlenen van bibliotheekmaterialen van andere bibliotheken kost 3 euro.