Gemeente Gemeente Kaprijke

Ontlenen van boeken, cd's, dvd's en ander bibliotheekmateriaal

Wat

In de openbare bibliotheek kan je boeken, cd's, dvd's en andere bibliotheekmaterialen ontlenen.

Voorwaarden

Je bent lid van de bibliotheek.

Kostprijs

Het ontlenen van de bibliotheekmaterialen is gratis.

Wat heb ik nodig

Je brengt uw identiteitskaart mee.

Uitzonderingen

Het ontlenen van bibliotheekmaterialen van andere bibliotheken kost 3 euro.