Gemeente Gemeente Kaprijke

Dorpsdichter brengt ode aan Marleen Temmerman

Gepubliceerd op 06 maart 2017
Zondag 5 maart werd Marleen Temmerman gehuldigd als ereburger van Kaprijke. Het inspireerde dorpsdichter Karen Joos tot een warm gedicht. Ze droeg het ook voor op het einde van de huldiging en plaatste zo de kers op de taart van een ochtend vol lovende woorden voor Marleen. Je leest het hieronder.

MARLEEN (Ode aan M. Temmerman)

uw wereldwijde weldaden
vormen
een heerlijk bad vol heilzame warmte
opgeluisterd met
zachtzinnig springgerinkel
            
uw wijze,
liefderijke, zorgvuldige,
toegewijde, gepassioneerde, virtuoze, 
immer onvermoeibare natuur                
heeft reeds velen
verlost van armeluchtgedachten
zoals de lente
met haar bruisende krachten

deze verlichting
spitst ons geheugen toe
op het uur van de geëmancipeerde poëzie
waar wij
tot mens gekroond
met zuurstof worden losgelaten

en leert ons
denkbeelden wassen
met zeep voor de vrije huid

Karen Joos