Gemeente Gemeente Kaprijke

Retributie occasionele prestaties

Wat

Occasioneel worden prestaties geleverd door de technische dienst zoals herstel aan het openbaar domein. Het gaat om prestaties waarbij het bestuur oordeelt dat die best door gemeentepersoneel zelf worden verricht en die het bestuur wenst te verhalen op de burger of schadeverwekker. In deze gevallen wordt een vast uurloon aangerekend.

Kostprijs

De retributie voor prestaties geleverd door het gemeentepersoneel bedraagt 40 euro per uur. Ieder begonnen kwartier wordt als een volledig kwartier aangerekend. De duur van de prestatie is gelijk aan de tijd verlopen tussen het vertrek naar het adres van de tussenkomst en de terugkeer van dat adres. De retributie is verschuldigd door de begunstigde van de prestatie (dit is de fysieke persoon of rechtspersoon in wiens belang de tussenkomst gebeurt) of door de veroorzaker van de reden van de tussenkomst.