Gemeente Gemeente Kaprijke

Nog niet geregistreerd voor de Jobbonus?

Gepubliceerd op 01 maart 2023
Zowat alle brieven naar rechthebbende burgers van de Jobbonus zijn verstuurd. De meesten hebben al een rekeningnummer geregistreerd. Toch doen we nog eens een oproep naar diegenen die dit nog niet hebben gedaan.

86% van de rechthebbende burgers heeft al een rekeningnummer geregistreerd in Mijn Burgerprofiel. Zij ontvangen na registratie een bevestigingsbrief, waarna de jobbonus binnen de maand wordt uitbetaald. Mensen die in aanmerking komen maar nog geen rekeningnummer hebben geregistreerd, ontvangen een herinneringsbrief. De Vlaamse overheid zal de komende weken bijkomende acties uitwerken om deze burgers te motiveren om de registratie alsnog uit te voeren.

Geen brief gekregen?

Wie geen brief heeft gekregen, komt waarschijnlijk niet in aanmerking voor een jobbonus. Uitzonderingen zijn echter mogelijk. Zo zijn een aantal dossiers nog niet afgesloten omwille van hun complexiteit. Deze dossiers worden zo snel mogelijk afgehandeld. Daarnaast is er ook een beperkte groep mensen die theoretisch gezien recht heeft op een jobbonus, maar die jobbonus in de praktijk niet zal ontvangen omdat het uit te betalen bedrag te laag is. De jobbonus wordt immers pas uitbetaald vanaf twintig euro bij voltijdse tewerkstelling of tien euro bij deeltijdse tewerkstelling.Mensen die denken dat ze toch in aanmerking komen, kunnen de volgende stappen zetten:?

  1. Ga na of jouw brutomaandloon lager is dan 2.500 euro per maand. Je komt enkel in aanmerking voor een jobbonus als je bruto minder verdient dan 2.500 euro per maand. Werk je deeltijds? Dan wordt jouw maandloon omgezet naar een refertemaandloon. Dat is het loon dat je zou verdienen als je voltijds zou werken. Dit refertemaandloon moet lager zijn dan 2.500 euro.
  2. Lees de overige voorwaarden na.
  3. Check jouw eBox. Wie een eBox heeft ingeschakeld, ontvangt de brief via deze weg.?
  4. Bel naar het gratis infonummer 0800-61106 (op werkdagen tussen 9.00 uur en 19.00 uur). De operatoren aan de lijn kunnen nagaan of er een dossier op jouw naam bestaat.?

Voldoe je aan de voorwaarden en werk je in het buitenland? Dan ontvang je als grensarbeider geen brief, maar moet je zelf een aanvraag indienen. Meer info vind je hier.