Gemeente Gemeente Kaprijke

Vacante plaatsen voor attracties op de kermissen in Kaprijke

Gepubliceerd op 23 maart 2020
Op de junikermis en de augustuskermis in Kaprijke zijn er nog standplaatsen vrij voor attracties en kermisgastronomie. De kandidaturen moeten ons ten laatste op 15 april 2020 bereiken.

Jaarlijks gaan in Kaprijke vier kermissen door, waarvan twee in Lembeke en twee in Kaprijke. Op de kermissen te Kaprijke zijn nog standplaatsen die niet ingenomen worden door abonnement-houders. In Lembeke zijn alle standplaatsen ingevuld door abonnementshouders. Het college heeft de vrije standplaatsen voor het jaar 2020 vacant verklaard.

Er werd op de gemeenteraad van februari een nieuw kermisreglement goedgekeurd. Dat reglement voorziet in een borgregeling én in een vergoeding voor attracties op de augustuskermis.

De data van de kermissen zijn hier te raadplegen.

VACANT VERKLAREN PLAATSEN IN 2020

Junikermis

Op dit ogenblik beschikken volgende uitbaters over een abonnement in juni: Visspel, Kindermolen, Lunapark, Ballenspel, Autoscooter, Schietkraam, Rupsmolen, Frituur, Suikerspinkraam

Er is een standplaatsen vacant voor EEN ATTRACTIE WAARVAN DE AARD NIET IS VASTGELEGD.

Augustuskermis

Op de augustuskermis zijn geen abonnementhouders.

ER ZIJN STANDPLAATSEN VACANT VOOR:

- EEN AUTOSCOOTER / BOTSAUTO’S

- EEN KINDERMOLEN OF STERK GELIJKENDE ATTRACTIE

- EEN SCHIETKRAAM OF STERK GELIJKENDE ATTRACTIE

- EEN VISKRAAM OF STERK GELIJKENDE ATTRACTIE

- EEN BALLEN- OF POTTENSPEL OF STERK GELIJKENDE ATTRACTIE

- EEN LUNAPARK

- EEN RUPSMOLEN OF STERK GELIJKENDE ATTRACTIE

- EEN ATTRACTIE WAARVAN DE AARD NIET IS VASTGELEGD

Het nieuwe kermisreglement stelt het volgende:

"Artikel 12: attractiehouders op de augustuskermis die standplaats innemen, en de bepalingen van de wet, het KB en dit gemeentelijk reglement, in het bijzonder deze m.b.t. de openingsdagen en –uren correct opvolgen krijgen een gemeentelijke toelage. Deze toelage bedraagt:

- 350 euro per weekend voor de autobotser.
- 150 euro per weekend voor de andere attracties.

Artikel 5: de attracties openen minimaal de deuren voor bezoekers tijdens volgende openingsuren; maar mogen deze openingsuren uitbreiden:

- Op weekdagen van 16.00 tot 19.00 uur
- Zaterdag en zondag van 15.00 tot 19.00 uur."

Geïnteresseerde kandidaten kunnen hun aanvraag richten naar het College van Burgemeester en Schepenen, en dit ten laatste op 15 april 2020. De kandidatuur gebeurt bij voorkeur via het digitale formulier.

Het dossier moet naast de aanvraag volgende documenten bevatten (indien van toepassing): verzekeringen, keuringen, machtigingen, risicoanalyse, goedkeuring van het voedsel-agentschap, ... Dossiers die onvolledig zijn worden niet in aanmerking genomen.

Meer info: evenementen@kaprijke.be