Gemeente Gemeente Kaprijke

Van Peenepleintje wordt heraangelegd

Gepubliceerd op 15 december 2020
Het Hippoliet Van Peenepleintje wordt heraangelegd in 2021. Bedoeling is om er een aangenamere plek van te maken met meer groen. De omwonenden kregen inspraak in het uiteindelijke uitzicht. Er kwamen een tiental reacties binnen. Deze zullen nu aandachtig bekeken en besproken worden door het bestuur.

Het pleintje ligt in het centrum van Kaprijke en paalt aan de Hippoliet Van Peenestraat. Voor de heraanleg wordt 3 000,00 euro uitgetrokken, en het project krijgt daarbovenop nog eens de maximum subsidie van 5 000,00 euro in het kader van Buurten op den Buiten, een initiatief van de Koning Boudewijnstichting en de Vlaamse Landmaatschappij ter ondersteuning van lokale projecten die de sociale cohesie in landelijke gemeenten bevorderen.

In het najaar van 2020 kregen de buurtbewoners een persoonlijke brief in de bus over hoe ze hun mening konden geven. Hoe het traject daarna precies verder zal verlopen, zal afhangen van de evolutie van de corona-omstandigheden. Een samenkomst met de geïnteresseerde buurtbewoners in een grote ruimte om de leukste voorstellen te bekijken en bespreken, bijvoorbeeld in de kerk, de sporthal of het SOCK, geniet de voorkeur, tenzij dat door corona niet kan.