Gemeente Gemeente Kaprijke

Hippoliet Van Peenepleintje wordt heraangelegd in 2021

Gepubliceerd op 18 augustus 2020
Het Hippoliet Van Peenepleintje zal begin volgend jaar worden heraangelegd. Bedoeling is om er een aangenamere plek van te maken met meer groen. De omwonenden krijgen inspraak in het uiteindelijke uitzicht.

Het pleintje ligt in het centrum van Kaprijke en paalt aan de Hippoliet Van Peenestraat. Voor de heraanleg wordt 3.000 euro uitgetrokken, en het project krijgt daarbovenop nog eens de maximum subsidie van 5.000 euro in het kader van Buurten op den Buiten, een initiatief van de Koning Boudewijnstichting en de Vlaamse Landmaatschappij ter ondersteuning van lokale projecten die de sociale cohesie in landelijke gemeenten bevorderen.

In het najaar krijgen de buurtbewoners een persoonlijke brief in de bus over hoe ze hun mening kunnen geven. Hoe het traject daarna precies verder zal verlopen, zal afhangen van de evolutie van de corona-omstandigheden. Een samenkomst met de geïnteresseerde buurtbewoners in een grote ruimte om de leukste voorstellen te bekijken en bespreken, bijvoorbeeld in de kerk, de sporthal of het SOCK, geniet de voorkeur, maar als dat door corona niet kan, brengen we je hier op de hoogte van het alternatief. 

Een invulformulier om je mening kwijt te kunnen, vind je hier.