Gemeente Gemeente Kaprijke

Hippoliet Van Peene speelpleintje wordt heraangelegd in 2021

Gepubliceerd op 18 augustus 2020
Het Hippoliet Van Peenepleintje zal begin volgend jaar worden heraangelegd. Bedoeling is om er een aangenamere plek van te maken met meer groen. De omwonenden krijgen inspraak in het uiteindelijke uitzicht.

Het pleintje ligt in het centrum van Kaprijke en paalt aan de Hippoliet Van Peenestraat. Voor de heraanleg wordt 8.000 euro uitgetrokken, maar het project krijgt de maximum subsidie van 5.000 euro in het kader van Buurten op den Buiten, een initiatief van de Koning Boudewijnstichting en de Vlaamse Landmaatschappij ter ondersteuning van lokale projecten die de sociale cohesie in landelijke gemeenten bevorderen.

Hoe de inspraak precies zal verlopen, zal afhangen van de evolutie van de corona-omstandigheden. Een samenkomst met de geïnteresseerde buurtbewoners zou zonder corona uiteraard de voorkeur genieten, maar als dat niet kan, zal de mening van de buurt per brief en online worden gevraagd. In het najaar krijgen de bewoners meer nieuws.