Gemeente Gemeente Kaprijke

Participatietraject herbestemming kerk Lembeke gestart

Gepubliceerd op 06 augustus 2020
De gemeente Kaprijke werd onlangs geselecteerd voor een haalbaarheidsonderzoek naar her- of nevenbestemming van de Sint-Egidiuskerk te Lembeke. Aan dat onderzoek gaat een participatietraject vooraf. Dat startte op donderdag 6 augustus.

In het kerkenbeleidsplan van Kaprijke dat werd goedgekeurd in 2017 onderschreven lokaal kerkbestuur en gemeentebestuur reeds de intentie om naar her- of nevenbestemmingen te zoeken voor de kerk van Lembeke, die steeds minder voor erediensten wordt gebruikt.

Verschillende verenigingen zoals Chiro en Davidsfonds maken of maakten reeds sporadisch gebruik van de kerk voor hun activiteiten. Met de selectie van de kerk voor het haalbaarheidsonderzoek zal onderzocht worden of er nu ook structureel, en al dan niet permanent, andere activiteiten in de kerk kunnen plaatsvinden.

Aan het haalbaarheidsonderzoek gaat een participatietraject vooraf dat geleid wordt door PARCUM en Veneco. Daaruit moet blijken wat de lokale besturen, de inwoners en de verenigingen als toekomst voor de kerk verkiezen. Met die voorkeuren gaat het projectbureau voor herbestemming van kerken in november 2020 aan de slag. Het haalbaarheidsonderzoek wordt voor 80% gesubsidieerd met een onderzoekspremie van het agentschap onroerend erfgoed.

Op 6 augustus 2020 werd het participatietraject begonnen met een startoverleg en plaatsbezoek in de kerk. Naast PARCUM, Veneco en vertegenwoordigers van het gemeentebestuur waren ook leden van kerkfabriek, centraal kerkbestuur, jeugdraad, cultuurraad en seniorenraad aanwezig.

Meer info volgt via de gemeentelijke website en in het infoblad.