Gemeente Gemeente Kaprijke

Gratis huisvuilzakken voor inwoners met medische problemen

Gepubliceerd op 26 april 2019
Inwoners die omwille van medische redenen meer afval produceren en daardoor een hogere afvalkost hebben, kunnen vanaf nu jaarlijks enkele gratis vuilniszakken krijgen.

De gemeenteraad heeft hiervoor op 28 maart 2019 het retributiereglement op de huisvuilzakken aangepast.

Het gaat hierbij om mensen met incontinentie, personen met een stoma, personen die leven van sondevoeding en nierdialysepatiënten die thuis peritoneale dialyse doen. Deze personen produceren ongewild meer gezondheidsafval op jaarbasis. Om deze mensen te ondersteunen, stelt de gemeente voor hen een paar gratis huisvuilzakken ter beschikking.

De aanvrager moet een inwoner zijn van Kaprijke, ingeschreven zijn in de bevolkingsregisters van onze gemeente en een verhoogd afvalverbruik hebben wegens medische redenen.

Hij of zij moet ook privaat gehuisvest zijn en niet verbonden aan een (woonzorg)voorziening of assistentiewoning, met uitzondering van personen die gehuisvest zijn in assistentiewoningen die moeten voorzien in eigen afvalverwerking.

Voldoe jij aan deze voorwaarden? Vul dan het aanvraagformulier in op deze website of neem contact op met onze diensten. Zo kan je jaarlijks gebruik maken van twee gratis rollen huisvuilzakken van 60 liter.