Gemeente Gemeente Kaprijke

Maak ruimte voor Oost-Vlaanderen 2050

Gepubliceerd op 28 augustus 2019
De Provincie Oost-Vlaanderen werkt aan een nieuw Beleidsplan Ruimte met een langetermijnvisie voor het gebruik van de ruimte in Oost-Vlaanderen in 2050. Het nieuw Beleidsplan Ruimte en de bijbehorende beleidskaders moeten het Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan vervangen.

Een nieuw, toekomstgericht ruimtelijk beleid komt er niet zomaar. De Provincie volgen een lange procedure zodat men de juiste, goed onderbouwde beslissingen kan nemen. Die beslissingen baseren ze op onderzoek en overleg.

Het nieuw Beleidsplan Ruimte en de bijbehorende beleidskaders moeten het Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan vervangen. 

Conceptnota

Momenteel zit het provinciebestuur in een nieuwe stap van de procedure. De provincie maakte de conceptnota "Maak Ruimte voor Oost-Vlaanderen 2050" op. Daarin staat te lezen welk ruimtelijk beleid de Provincie wil vastleggen.

Meedenken?

De procedure voorziet overleg en inspraak over de conceptnota. De periode van publieke raadpleging loopt van 16 september tot en met 14 november 2019. Alle Oost-Vlamingen kunnen deelnemen.
 
Je kan de conceptnota inkijken:

Je kan eventuele opmerkingen rechtstreeks aan het provinciebestuur bezorgen:
dienst Ruimtelijke Planning
tel. +32 9 267 75 61
ruimtelijke.planning@oost-vlaanderen.be

Op 8 oktober 2019 organiseert de Provincie Oost-Vlaanderen een participatiemoment in Gent, waaraan iedereen kan deelnemen.

Procedure

Om het nieuw Beleidsplan Ruimte op te maken, doorloopt de Provincie enkele fases:
  1. Opmaak conceptnota: februari tot mei 2019
  2. Raadpleging publiek en adviesvraag over conceptnota
  3. Voorontwerp beleidsplan
  4. Voorlopige vaststelling ontwerp beleidsplan
  5. Openbaar onderzoek
  6. Definitieve vaststelling

Meer weten?

Bezoek de website van de Provincie Oost-Vlaanderen