Gemeente Gemeente Kaprijke

Nieuwe gemeentelijke belastingen op leegstaande en verwaarloosde woningen

Gepubliceerd op 05 januari 2018
Het gemeentebestuur wil de verwaarlozing van woningen en gebouwen op het grondgebied voorkomen en bestrijden om de verloedering van de leef- en woonomgeving tegen te gaan. De gemeenteraad heeft daarom drie belastingreglementen vastgesteld die dit op een kwaliteitsvolle manier moeten reglementeren.

Het registreren en belasten van verwaarloosde woningen en gebouwen is sinds 1 januari 2017 een gemeentelijke bevoegdheid. Lokale besturen hebben bovendien de mogelijkheid om ongeschikte en onbewoonbare woningen op het grondgebied te belasten. De registratie daarvan blijft een gewestelijke bevoegdheid.

Om enerzijds de verwaarlozing en het langdurig leeg staan van woningen en gebouwen tegen te gaan, en anderzijds het aantal ongeschikte en/of onbewoonbare woningen tot een minimum te beperken, heeft het gemeentebestuur twee nieuwe belastingreglementen gestemd en het bestaande belastingreglement op leegstand van woningen en gebouwen gewijzigd.

  • De jaarlijkse belasting op woningen die gedurende minstens twaalf opeenvolgende maanden opgenomen zijn in het gemeentelijk register van verwaarloosde woningen en gebouwen bedraagt 1 100 euro.
  • Eigenaars van woningen en gebouwen die gedurende minstens twaalf opeenvolgende maanden zijn opgenomen in het leegstandsregister betalen jaarlijks 1 100 euro voor een woning of gebouw en 165 euro voor een kamer.
  • De jaarlijkse belasting op woningen die gedurende minstens twaalf opeenvolgende maanden opgenomen zijn in de gewestelijke inventaris van ongeschikte en onbewoonbare woningen en gebouwen bedraagt 500 euro voor een kamer en 1 100 euro voor elke andere woning.

Bekijk de integrale belastingreglementen HIER.