Gemeente Gemeente Kaprijke

Schreef jij al in voor de Kaprijkse Klimaattafel?

Gepubliceerd op 26 oktober 2017
Op 23 november 2017 organiseert de gemeente Kaprijke een Klimaattafel in het SOCK (Molenstraat 28 in Kaprijke). Tijdens deze denkoefening worden ideeën gelanceerd om de gemeentelijke CO2-uitstoot te verminderen. Wil jij ook graag meewerken? Kom dan zeker langs!

Steden en gemeenten staan op de eerste rij om de klimaatverandering tegen te gaan. Daarom ondertekende Kaprijke het Burgemeestersconvenant. Hiermee engageert de gemeente zich om de uitstoot van CO2 op haar grondgebied met minstens 40% te verminderen. We krijgen daarvoor ondersteuning van de provincie Oost-Vlaanderen.

Ben ook jij bezorgd over ons klimaat? Wil je weten waar we in Kaprijke de grootste klimaatwinst kunnen boeken? Heb je goede ideeën of wil je samen met anderen initiatief nemen? Kom dan naar de Klimaattafel op donderdag 23 november 2017. We denken na over de volgende thema’s:

  • Hoe kunnen we energiezuinig en klimaatgezond wonen en werken?
  • Hoe kunnen we ons efficiënt en duurzaam verplaatsen in en rond Kaprijke?
  • Hoe kunnen we minder consumeren en kiezen voor lokale en regionale
    producten?
  • Hoe kunnen we meer hernieuwbare energie produceren in onze gemeente?

40% minder CO2 is ambitieus en vraagt inspanningen van iedereen. Daarom zijn alle burgers, bedrijven, scholen, verenigingen en organisaties van onze gemeente welkom om tijdens de Klimaattafel mee te denken over concrete acties.

Programma

19.00 uur: ontvangst en verwelkoming door Filip Gijssels, burgemeester
19.30 uur: introductie en inspiratie
20.00 uur: themasessies met pauze
22.00 uur: conclusie
22.15 uur: napraten met drankje en hapje

Doe je mee? Schrijf op tijd in!

Om deel te nemen aan de Klimaattafel van 23 november 2017, moet je vooraf inschrijven. Laat ons ook weten over welke thema’s je wil meepraten. Inschrijven kan via e-mail of telefonisch op het nummer 0498 13 86 52. Vermeld je naam, e-mailadres, telefoonnummer en gekozen thema(’s). We ontvangen jouw inschrijving bij voorkeur tegen vrijdag 17 november.