Gemeente Gemeente Kaprijke

Stemde jij al voor jouw favoriete verdienstelijke inwoner?

Gepubliceerd op 24 augustus 2017
Tweejaarlijks huldigt het gemeentebestuur, in samenwerking met de adviesraden, de inwoners die een verdienstelijke prestatie hebben geleverd binnen de domeinen Sport, Cultuur en Erfgoed, Jeugd en Verdienstelijke Inwoner. Voor deze laatste categorie zijn de genomineerden bekend. Stemmen maar!

Binnen de categorie 'Verdienstelijke Inwoner Publieksprijs' kon er tot 1 augustus genomineerd worden. Het gaat in deze categorie om mensen die passioneel bezig met hun hobby, beroep, of vrijwilligerswerk, en die bijzondere ervaringen hebben meegemaakt of Kaprijke op één of andere manier op de kaart hebben gezet. Voorbeelden zijn succesvolle of startende ondernemers, vrijwilligers, oud-strijders, onthaalmoeders, hobbyisten, wereldreizigers, juffen en meesters, … Ook zij verdienen een plaatsje in onze eregalerij.

De genomineerden voor de publieksprijs zijn bekend: stemmen maar!

Kandidaten worden voorgedragen door het publiek en eveneens verkozen door het publiek. Elke Kaprijkenaar kan één keer stemmen op zijn of haar favoriet aan de hand van het webformulier, via e-mail of per brief en dit tot eind september 2017. Mailen kan naar evenementen@kaprijke.be, een brief mag naar Veld 1, 9970 Kaprijke t.a.v. de dienst evenementen.

De kandidaten

 1. BIN-coördinatoren Kaprijke en Lembeke 
  “Het opstarten van een buurtinformatienetwerk in Kaprijke en het verder uitbouwen van het buurtinformatienetwerk in Lembeke zorgen voor meer veiligheid in de wijken door inwoners te motiveren om gratis aan te sluiten bij het netwerk. Regelmatig worden de aangesloten leden via sms geïnformeerd met tips om inbraken te vermijden. Er wordt een grote veiligheidsbeurs georganiseerd begin 2018.”

 2. Marianne De Groote 
  “Marianne is 7 jaar voorzitter van de milieu-omgevingsraad. Zij is 11 jaar lid van die raad. Zij is geëngageerd in het bestuur van Femma. Zij heeft een ecologische tuin waarin ze actief is en ze is een hommeldeskundige. Zij is fulltime onderneemster, wat het engagement niet altijd makkelijk maakt.”

 3. Julien Matthys 
  “Julien is een man die altijd voor iedereen klaarstaat. Hij trok jarenlang het feestcomité van Kaprijke. Wanneer anderen volop genoten, was hij de man van de vuile en zware werken. Ook voor de opkuis achteraf was het Julien die de taak op zich nam: wc's opruimen, togen afbreken, sleuren met bakken, tonnen en alles wat voor anderen te zwaar is. In het paardenmarktcomité mag je hem alles vragen. Hij regelt alles voor de paardentrekwedstrijd, hij is de man die de praktische zaken op zich neemt, hij rent van hier naar daar. Zeer veel mensen weten de weg naar Julien. Hij helpt iedereen, niet alleen met woorden, maar Julien is een man van daden. Stilzitten is niet aan Julien besteed. Zijn kosteloze dienstbaarheid mag nu eindelijk eens beloond worden. Hij verdient het oprecht.”

 4. Van Eigen Kweek 
  “Sarah zet met de hoeveboerderij “Van Eigen Kweek” in de Beekstraat in Lembeke de veeteelt en landbouw in een positief daglicht. Door lokaal te produceren en te verkopen dragen ze hun steentje bij aan een duurzame gemeente. Sarah maakte een heuse carrièreswitch, en dat vergde moed. Deze nominatie is een steuntje in de rug, want ze zijn goed bezig!”

 5. Vrijwilligers van de bibliotheek 
  “In onze gemeente zetten tal van vrijwilligers zich belangeloos in om ervoor te zorgen dat de boeken er picobello bij staan. Zij zorgen er ook voor dat kwetsbare en minder mobiele mensen aan literatuur geraken. Er werd ook een leeskring opgericht en aan kinderen wordt er vaak voorgelezen.”

 6. Fredy Wauters
  “Fredy is actief in het verenigingsleven in Kaprijke. Hij stelt zich ten dienste van iedereen. Hij is door zijn vroeger beroep als melkbedeler door vrijwel iedereen gekend. Hij is actief als voorzitter van OKRA Kaprijke, maar ook als voorzitter van de kerkraad en leider van het kerkkoor. Op zijn initiatief worden onder meer mensen bezocht in het rustoord en is er daar regelmatig iets te doen.”

 7. Goed Doel Team
  "Een GROEP inwoners die zich BELANGLOOS inzetten voor doelgroepen met gezondheidsproblemen en mensen die het minder goed hebben in onze maatschappij en in de ontwikkelingslanden. Ze willen organisaties steunen op financieel vlak om allerlei zaken te kunnen realiseren op vlak van wat in feite noodzakelijk is of voor ontspanning te kunnen bieden,... Men doet dit ook door SAMEN te werken met de plaatselijke middenstand en men kan beroep doen op een leuk TEAM onder de actievoerders. Een dikke pluim voor dit initiatief."

Vul hier het webformulier in

Meer info volgt!

Nieuwsgierig wie er uiteindelijk met de prijzen gaat lopen? Noteer alvast vrijdag 17 november 2017 in de agenda. Afspraak in het SOCK voor de uitreiking!