Gemeente Gemeente Kaprijke

Nieuwe werkfase Gravin Madeleine d’Alcantaralaan vanaf maandag 26 februari

Gepubliceerd op 23 februari 2024
Maandag 26 februari start de nieuwe fase van de werken in de Gravin Madeleine d’Alcantaralaan. De werken worden voornamelijk uitgevoerd in de zone vanaf het kruispunt met de Antwerpse Heirweg en Gravin Madeleine d’Alcantaralaan 102.

Vanaf maandag 6.30 uur ’s ochtends wordt het kruispunt afgesloten voor alle verkeer. Voetgangers en afstappende fietsers kunnen wel nog door. Concreet zijn er drie verschillende werfzones:

 • Zone 1: Gravin Madeleine d’Alcantaralaan tussen de Eeklostraat en de Antwerpse Heirweg:
  De hoofdriolering is in deze zone afgewerkt. De komende dagen worden de laatste huisaansluitingen en straatkolken geplaatst. Tijdens de eerste helft van maart starten de betonwerken (fietspad en greppels) en wordt de nieuwe wegopbouw aangelegd. Bewoners kunnen de woning bereiken via de minder hinder steenslag.
 • Zone 2: Gravin Madeleine d’Alcantaralaan tussen Antwerpse Heirweg en Lievegem:
  De bestaande wegenis op het kruispunt tot en met Gravin Madeleine d’Alcantaralaan 102 wordt opengebroken. De bronbemaling voor de verlaging van het grondwater wordt daar geplaatst. Bewoners van huisnummers 70 tem 102 en 53 tem 59 kunnen hun woning vanaf dan tijdelijk niet/moeilijk bereiken met de wagen.
 • Zone 3: Antwerpse Heirweg en Scheutbos:
  Hier wordt nog niet gewerkt. De woningen die in deze zone gelegen zijn, kunnen via de tractorsluis (kant Eeklo) worden bereikt, de sluis wordt overrijdbaar gemaakt.

Tijdens de werken zijn er verschillende strategische afvaleilanden ingericht om de ophaling van het huisvuil efficiënt te organiseren. Deze bevinden zich:

 • op het kruispunt met de Antwerpse Heirweg;
 • ter hoogte van de Eeklostraat;
 • in het doodlopende deel van de Beukenlaan
 • ter hoogte van de G.M. d'Alcantaralaan 102.

Deze locaties zullen regelmatig aangepast worden op basis van de vooruitgang. Bewoners worden verzocht om hun huisvuil ten vroegste om 18.00 uur de dag voor de ophaling en ten laatste om 6.00 uur op de ophaaldag buiten op de locaties te zetten.