Gemeente Gemeente Kaprijke

Nieuwe toeristische publiekstrekker

Wat

De Gemeente Kaprijke heeft budget voorzien om een toeristische publiekstrekker te creëren. Hiervoor wordt 20 000 euro uitgetrokken.

In Assenede is er bv. ‘Den Dodendraad’ en in Sint-Laureins de vlotten waarmee je als voetganger het kanaal oversteekt. Ook commerciële spelers kunnen aantrekpolen zijn voor een gemeente, bv. de scooterverhuur in Assenede of het survivalparcours van Survival Meetjesland in Adegem. Hoe bezorgen we Kaprijke en/of Lembeke een typische, niet te missen en instagramwaardige trekpleister? Waarmee krijgen we bezoekers aan de streek naar onze gemeente?

De gemeenteraad keurde een reglement goed, met de bedoeling de spelregels uiteen te zetten met oog op het besteden van het budget dat voorzien is in de meerjarenplanning 2019 – 2025 voor de realisatie van deze toeristische publiektrekker.

Met publiekstrekker wordt bedoeld een plaats, een activiteit, een attractie, een kunstwerk, een bouwwerk, met permanent karakter, dat toeristen van buiten de regio Meetjesland aantrekt. Bij voorkeur gaat het om iets dat geen enkele andere gemeente in de regio Meetjesland heeft.

Enkele andere voorbeelden in de buurgemeenten zijn o.a. de herstelde steiger aan de Oostpolderkreek, het touwenparcours van Survivalrun, … Iets verder van huis vind je uitkijktorens, of wandel- en fietspaden tussen de bomen en water of de naam van de gemeente in grote letters (bv. I AMsterdam).

Voorwaarden

Een idee voldoet aan volgende voorwaarden:

  • budgettair realistisch: er is 20 000 euro voorzien in de meerjarenplanning;
  • uitstraling buiten de gemeente en bij voorkeur buiten regio Meetjesland;
  • permanent karakter;
  • draagt bij aan een florerende bestemming: het is niet alleen een meerwaarde voor de beleving van de toerist, maar ook voor de bewoners in de gemeente en de ondernemers, en het zorgt voor een opwaardering van de plaats waar dit gerealiseerd wordt; (inspiratie op www.reizennaarmorgen.be/inspiratie/)
  • duurzaamheid en ecologie zijn belangrijke elementen;
  • er is oog voor partnerschap en uitbating waar nodig.

ideeën mochten worden ingediend door particulieren, verenigingen, bedrijven en ondernemingen.

Hoe aanvragen

De indienronde, waarin het sprokkelen van originele ideeën centraal staat, liep tot en met 30 juni 2022.

Er werd vervolgens een shortlist van drie tot vijf ideeën weerhouden. De selectie werd afgerond op 31 december 2022 door een werkgroep van de gemeente i.s.m. leden van de adviesraden en leden professioneel actief in de sector. De financiële en praktische haalbaarheid werd getoetst en er werd gescoord op originaliteit.

Nu volgt een publieke stemming. De idee met de meeste unieke stemmen is automatisch de winnaar van de wedstrijd. De stemming verloopt digitaal tussen dinsdag 21 maart en zondag 23 april 2023.Stem nu voor jouw favoriete keuze voor de nieuwe toeristische trekpleister 

Na de stemming gaan de diensten aan de slag met de uitwerking, conform de wetgeving overheidsopdrachten, met oog op realisatie en ingebruikname in de loop van 2024.

Kostprijs

We stimuleren het indienen van ideeën en het stemmen op de favoriet:

  • Onder de groep mensen die een idee indienen dat voldoet aan de vooropgestelde voorwaarden verloten we twee Kaprijke-geschenkbonnen van telkens 25 euro.
  • Onder de groep mensen die stemmen voor een idee verloten we eveneens twee Kaprijke-geschenkbonnen van telkens 25 euro.
  • De persoon of vereniging die het winnende idee levert krijgt 100 euro aan Kaprijke-geschenkbonnen.