Gemeente Gemeente Kaprijke

Plannen voor drie nieuwe straatnamen in de gemeente

Gepubliceerd op 30 mei 2019
Drie nieuwe straten in Kaprijke en Lembeke krijgen binnenkort een naam. De gemeenteraad heeft de drie straatnamen al principieel goedgekeurd. Als volgende stap organiseert het gemeentebestuur een openbaar onderzoek, vooraleer de namen definitief worden.

Azaleastraat in Lembeke

Het gemeentebestuur verleende op 25 juni 2018 een omgevingsvergunning voor het bouwen van 19 woningen langsheen een nieuw aan te leggen weg tussen de Ledestraat en de Eeklostraat in Lembeke.

Na advies van de gemeentelijke cultuurraad koos de gemeenteraad voor de straatnaam “Azaleastraat”.

 

Twee nieuwe straatnamen voor groepsbouwproject in Kaprijke

Er wordt momenteel gewerkt aan een groepsbouwproject van 42 ééngezinswoningen inclusief de aanleg van een nieuwe openbare weginfrastructuur en een groenplein in de Zuidstraat/Kleine Zuidstraat in Kaprijke.

Ook hier won het gemeentebestuur advies in bij zowel de gemeentelijke cultuurraad als bij de lokale NSB-afdeling. Uit alle voorstellen koos de gemeenteraad voor de “Vrijheidsstraat” (voor de nieuwe straat tussen de Zuidstraat en de Kleine Zuidstraat) en voor de “Madeliefjesstraat” (voor de nieuwe zijstraat die start tussen de loten 66 en 70).

 

Openbaar onderzoek

Als volgende stap organiseert het gemeentebestuur nu voor alle straatnamen een openbaar onderzoek omtrent het voornemen tot toekennen van de nieuwe straatnamen. Na afloop van dit onderzoek kunnen de nieuwe straatnamen definitief toegekend worden.