Gemeente Gemeente Kaprijke

Nieuwe restafvalzakken in omloop

Gepubliceerd op 11 januari 2022
Sinds kort zijn er nieuwe restafvalzakken in omloop in Kaprijke. Deze zakken kunnen er iets anders uitzien dan de ‘oude’ zakken, maar beantwoorden aan eenzelfde Europese kwaliteitsnorm.

Andere kleur en ‘uitzicht’

De nieuwe restafvalzakken worden - zoals steeds - aangekocht door IVM. Sinds 2021 is het verplicht bij de productie van de restafvalzakken die door lokale besturen worden aangekocht, minstens 50% regeneraat te gebruiken. Renegaat is een alternatief voor ‘virgin’ of eerste-keus kunststofmateriaal.

Door het (opgelegde) gebruik van dit recyclaat is de witte kleur van de restafvalzak niet meer 'sneeuwwit', maar eerder grijs. Dit is volkomen normaal.

Bij het afrollen van de restafvalzak van de rol, zal je merken dat de opdruk niet (altijd) zichtbaar is. Maar als je de zak openvouwt zie je de opdruk met vermelding van de gemeentenaam verschijnen.

Behalve het kleurverschil, ziet de restafvalzak er hetzelfde uit als de 'oude' zak.

Kwaliteitseisen zijn dezelfde

Voor de productie van de restafvalzakken worden strenge kwaliteitseisen opgelegd. Deze verschillen niet van de ‘oude’ zakken. Ook voor de nieuwe zakken gelden onder meer de Europese kwaliteitsnormen die in de bestekken worden opgelegd. De stalen van de geproduceerde zakken worden regelmatig aan labotesten onderworpen. De leverancier moet er ook op toezien dat de kwaliteit van de zakken geborgd blijft tijdens het hele productieproces.

Gebrekkige vuilniszakken inleveren

Indien je ondanks de hogervermelde productiecontroles toch een zak zou hebben waarvan bijvoorbeeld de flappen te gemakkelijk zouden scheuren of waar er geen opdruk te zien is, dan kan je deze rol omruilen bij de dienst burgerzaken in het Administratief Centrum (Veld 1, 9970 Kaprijke). De gemeente stuurt deze rol dan op naar IVM die de producent contacteert om na te gaan of er bij de productie iets mis zou zijn gegaan.

Let erop dat onze diensten nog steeds op afspraak maken. Een afspraak maken bij de dienst burgerzaken kan door te bellen naar tel. 09 323 90 17 of te mailen naar burgerzaken@kaprijke.be.

Snel op de bal spelen: lotnummer is noodzakelijk

IVM voert zelf regelmatig kwaliteitscontroles uit en laat willekeurige rollen, ‘blind gekocht’ in de regio, testen aan de Universiteit Hasselt. Aan de hand van deze testresultaten volgt IVM de kwaliteit van de leveringen nauwgezet op zodat tijdig in overleg kan worden gegaan met de leverancier van de zakken indien er productiefouten zouden worden vastgesteld.

Maar ook de meldingen van inwoners zijn een belangrijk hulpmiddel in het detecteren van mogelijke productiefoutjes. Vandaar het belang om snel melding te maken van problemen en hierbij telkens het lotnummer (dat op de zak gedrukt staat, zie foto) te vermelden.