Gemeente Gemeente Kaprijke

Nieuwe bezoekregeling voor WZC vanaf 7 september

Gepubliceerd op 04 september 2020
Op 2 september heeft de Vlaamse Taskforce COVID-19 Zorg beslist dat er een gewijzigd kader komt voor de bezoekregeling vanaf 7 september in de woonzorgcentra.

Het uitgangspunt is een bezoekregeling waar de bewoner(s) en de familie zich gelukkig bij voelen, die haalbaar is voor de medewerkers en waarbij de gezondheid en de veiligheid van iedereen wordt gerespecteerd. Concreet betekent dit voor ons WZC dat vanaf maandag 7 september de deuren terug open zijn vanaf 08.00 uur tot 19.00 uur.

Afspraken bij het betreden van het WZC:

  • Chirurgisch mondmasker is verplicht in het ganse WZC.
  • Fysiek contact is mogelijk tussen bewoners en bezoekers die tot dezelfde bubbel behoren (conform de bepalingen van de Nationale Veiligheidsraad). Deze personen mogen op de kamer het masker af doen. De andere bezoekers houden het masker aan en blijven afstand bewaren.
  • Bij het verlaten van de kamer dient steeds het masker opgezet te worden.
  • Handen ontsmetten bij het binnenkomen.
  • Registreren aan de ingang. De registratiemap ligt bij de ingang en dient verplicht bij ieder bezoek ingevuld te worden.
  • Overal 1.5 meter afstand bewaren met andere bezoekers.

Bezoekers die zich niet houden aan deze afspraken worden hierop aangesproken. Bij weigering kan de bezoeker de toegang tot het WZC ontzegd worden.

Wanneer er zich een besmetting voordoet kan de bezoekregeling tijdelijk worden beperkt. Volledig bezoekersverbod zal niet meer worden toegepast.

Voor bewoners in de palliatieve fase is bezoek altijd onbeperkt mogelijk qua aantal en frequentie.