Gemeente Gemeente Kaprijke

Nieuwe beslissingen van de Veiligheidsraad van 23 september 2020

Gepubliceerd op 24 september 2020
Vandaag heeft de Nationale Veiligheidsraad weer samen gezeten. Er zijn een aantal versoepelingen afgesproken om de maatregelen dragelijker te maken op lange termijn. Deze gaan in vanaf 1 oktober.

De basisregels blijven van kracht:

 • Respecteer de hygiëneregels
 • Oefen activiteiten bij voorkeur in de buitenlucht uit
 • Schenk genoeg aandacht aan kwetsbare personen en blijf op afstand
 • Hou zoveel mogelijk 1,5m afstand
 • Beperk nauwe contacten
 • Respecteer de regels tijdens bijeenkomsten

De bubbel van 5 voor het gezin verdwijnt. We mogen iedereen zien die we willen zien, op voorwaarde dat we altijd afstand houden en, als dat niet mogelijk is, een mondmasker dragen. Als mensen toch een referentiecijfer willen, raden experts aan om in dit stadium individueel met maximaal 5 personen (buiten het gezin) per maand nauwe contacten te hebben. Het maximum van 10 personen tegelijk samen blijft hetzelfde voor evenementen georganiseerd door niet-professionelen (kinderen onder de 12 jaar niet inbegrepen).

Evenementen georganiseerd door professionelen, bv. feesten, recepties, trouwerijen, moeten de regels en protocollen van de horeca volgen. Aan tafel blijft de limiet van 10 personen gelden. Dansen is in dit stadium nog steeds niet toegestaan. Voor evenementen met publiek blijven de bestaande regels van maximaal 200 personen binnenshuis en 400 personen buitenshuis van toepassing, tot de protocollen zijn aangepast. Dit wordt binnenkort gedaan door Celeval en de bevoegde ministers in overleg met de verschillende sectoren om de sectoren meer stabiliteit, voorspelbaarheid en uitzicht op economisch herstel te bieden.

Het dragen van het mondmasker blijft verplicht wanneer de veiligheidsafstand niet kan worden gegarandeerd. Maar vanaf 1 oktober is het buitenshuis niet meer verplicht, tenzij op drukke plaatsen waar 1,5m afstand niet kan worden gerespecteerd. Dit wordt bepaald door de lokale autoriteiten. Ook op specifieke overdekte plaatsen zoals op het openbaar vervoer, in winkels of bioscopen en ongeacht het aantal mensen blijft het dragen van een mondmasker verplicht.

Winkelen heeft geen beperkingen meer maar blijf de afstand en hygiëneregels respecteren. Op de werkvloer wordt telewerken nog steeds aanbevolen als dat mogelijk is.

De quarantaine wordt korter en eenvoudiger:

 • Als je symptomen hebt, moet je je onmiddellijk 7 dagen isoleren en contact opnemen met je arts om je zo snel mogelijk te laten testen. Als de test positief is, blijf je in quarantaine. Bij een negatieve test mag je uit quarantaine zodra de klinische situatie dat toelaat.
 • Asymptomatische personen die nauw contact hebben gehad met iemand die positief heeft getest, moeten, zodra ze dit vernemen of worden gecontacteerd via de contactopsporing, onmiddellijk 7 dagen in quarantaine gaan – 7 dagen vanaf het moment van het laatste nauwe contact met de besmette persoon. Op de 5e dag moet de persoon zich laten testen. Als de test positief is, wordt de quarantaine met nog eens 7 dagen verlengd. Bij een negatieve test stopt de quarantaine na de 7e dag.

Wat de terugkeer van vakantie betreft wordt vanaf vrijdag sterk afgeraden om naar een rode zone te gaan, maar dit zal niet langer verboden zijn. Bij de terugkeer uit een oranje zone is een test niet langer aanbevolen. Reizigers die terugkeren uit een rode zone, zullen meteen na hun terugkeer in quarantaine moeten. Op dag vijf moeten ze zich laten testen. Ze kunnen aan deze verplichting ontsnappen indien ze een zelfevaluatiedocument invullen en na analyse daarvan groen licht krijgen. Deze instructies gelden niet voor mensen die minder dan 48 uur in een rode zone verblijven, zoals grensarbeiders.

Binnenkort zal door Celeval een zogenaamde epidemiologische barometer op nationaal, regionaal en provinciaal niveau uitgewerkt worden. Dit zal werken volgens een gefaseerd principe: hoe ongunstiger de gezondheidssituatie wordt, hoe restrictiever de maatregelen. 

Op het gebied van testing werden de volgende beslissingen genomen:

 • Het verhogen van de testcapaciteit van de bestaande triagecentra en het opzetten van nieuwe screeningspunten. De deelgebieden werken hier momenteel aan;
 • De oprichting van een callcenter waardoor het mogelijk wordt om alle vragen in één enkel informatiepunt te verzamelen en de huisartsen te ontlasten;
 • Het opzetten van een afsprakenplatform voor het dispatchen van de vragen via de beschikbare centra;
 • Het verlichten van de administratieve lasten van artsen door het creëren van het "Coronavoorschrift" (midden oktober) voor bepaalde asymptomatische gevallen - zoals bijvoorbeeld na terugkeer van vakantie;
 • Of het stimuleren van patiënten om de testresultaten rechtstreeks van het internet te halen, onder meer via het Cozo-systeem of masanté.be.

Voor de contactopsporing wordt op 30 september de mobiele applicatie Coronalert gelanceerd. Eind deze maand wordt een persconferentie georganiseerd met alle informatie over de applicatie.

Voor meer info kijk op www.info-coronavirus.be/nl/faq/.