Gemeente Gemeente Kaprijke

Meetjeslandse bomen krijgen gezonde bodem

Gepubliceerd op 28 december 2021
De voet van twintig Meetjeslandse bomen kreeg de voorbije maand een betere bodembedekking. Natuurpunt en Partners Meetjesland legde biodiverse boomspiegels aan onder bomen op scholen en op openbare plaatsen.

Wat is een boomspiegel?

De boomspiegel van een boom is de oppervlakte onder de boom waar de boomwortels zich bevinden. Als je de kruin van een boom denkbeeldig spiegelt onder de grond, dan krijg je een idee van de omvang van de wortels. Die hebben vooral ruimte en een goede bodem nodig.

De meeste haarwortels, de fijnere wortels van een boom, liggen dicht bij de oppervlakte omdat daar voldoende lucht en meestal ook het meeste voedsel is. In bossituaties is deze laag van nature vochtig door de strooisellaag. Bomen in tuinen en op openbare plaatsen moeten we echter een handje helpen. Want een boomspiegel die de situatie in een bos benadert, is optimaal voor bomen.

Uitzien naar de lente

De boomspiegels werden voorzien van bloembollen van sneeuwklokje, boshyacint en wilde narcis. Ook vaste planten zoals vrouwenmantel, ooievaarsbek, bosaardbei en veldbies kregen een plek onder de bomen. Pas in de lente zal de beplanting echt tot zijn recht komen, want de natuur is momenteel in rust.

Dankzij de beplanting blijft er meer organisch materiaal liggen, wat goed is voor het bodemleven, zoals regenwormen die de bodem verluchten en draineren. Het is belangrijk om de boomspiegel zo weinig mogelijk te betreden, zodat de bodem luchtig blijft. Daarom werd op 11 plaatsen ook een bescheiden afboording voorzien die visueel niet stoort in de omgeving.

Symbolische actie

Met deze actie wil Natuurpunt en Partners Meetjesland, samen met openbare besturen, betere omstandigheden creëren voor onze bomen in het Meetjesland. Op die manier kunnen ze uitgroeien tot monumentale bomen die onze leefomgeving gezonder en aangenamer maken. Boomspiegels worden nog te vaak (on)kruidvrij gemaakt of zelfs verhard, terwijl de boom deze ruimte nodig heeft voor een gezond ondergronds leven. Bij elke boom die werd beplant komt dan ook een infobordje met daarop uitleg over de actie. Het is nu aan de gemeentebesturen en andere eigenaars om zelf, eventueel met de hulp van buurtbewoners, verder aan de slag te gaan met andere boomspiegels in hun gemeente.

In Kaprijke werden alvast boomspiegels beplant aan het SOCK en aan de kerk in Lembeke. Ook werd er omheining voorzien.