Gemeente Gemeente Kaprijke

Kaprijke gaat klimaatuitdaging aan met lokaal adaptatieplan

Gepubliceerd op 10 juli 2019
Onze gemeente wil werk maken van een klimaatvriendelijk en duurzaam beleid. Om zich de komende jaren voor te bereiden op de klimaatveranderingen die op ons af komen, besliste het college van burgemeester en schepenen om een lokaal klimaatadaptatieplan te laten opmaken.

Klimaatverandering heeft een grote impact op onze maatschappij en het ecosysteem. Het is dus van belang om actie te ondernemen om klimaatverandering en de gevolgen ervan zoveel als mogelijk te beperken. Kaprijke wil daarom actie ondernemen om klimaatverandering en de negatieve gevolgen ervan een halt toe te roepen.

Kaprijke beschikt al over een mitigatieplan, waarbij de focus ligt op de reductie van bijkomende CO²-uitstoot. Een adaptatieplan heeft als doel een aantal maatregelen uit te werken die Kaprijke moeten voorbereiden op de klimaatverandering, en dit op maat van de gemeente.

De provincie Oost-Vlaanderen zal instaan voor de opmaak van dit lokaal adaptatieplan. Het plan zal vorm krijgen binnen een werkgroep van zowel interne als externe deskundigen.