Gemeente Gemeente Kaprijke

Landschapsbeheer op maat: de enquête

Gepubliceerd op 01 september 2020
Knotbomen, hagen, poelen… hoe onderhoud, plan en betaal je dat allemaal? Op deze vraag willen wij met het project Landschapsbeheer op Maat een antwoord bieden.

Bij gebrek aan beheer scheuren knotbomen uit, vallen nestkasten uit elkaar, kraken toppen van hoogstammige bomen af en verlanden poelen. Slecht beheer staat verdere groei en ontwikkeling van het landschap in de weg.

Heel wat lezers van onze krant gaven dit voorjaar al aan interesse te hebben in het project Landschapsbeheer op Maat omdat ze ondersteuning wensen bij het beheer van hun kleine landschapselementen. Om de meest voorkomende problemen rond beheer bij particulieren en landbouwers in kaart te brengen, lanceren we een bevraging. Deze enquête vind je terug op www.RLM.be.

Vervolgens formuleren we op basis van de ingevulde gegevens in de enquête concrete beheersmaatregelen op maat van de eigenaars, voorzien we opleidingen en brengen eigenaars in contact met mogelijke uitvoerders van het beheer. Het uiteindelijke doel van dit project is om een beheerabonnement te ontwikkelen. Echt Landschapsbeheer op Maat dus. De uit te voeren werken worden niet gesubsidieerd, het advies en de eventuele opvolging zijn gratis gedurende het project.

Let op: enige voorwaarde om deel te nemen is dat het om streekeigen landschapselementen gaat.

De enquête vind je op www.RLM.be 

Meer info: sander.carael@RLM.be