Gemeente Gemeente Kaprijke

Kleutersportkamp

Kleutersportkampen voor kinderen van 3 tot 6 jaar. De activiteiten zijn gericht op de algemene motorische bewegingsontwikkeling van uw kleuter met aangepast specifiek didactisch materiaal. De lessen worden begeleid door ervaren en gediplomeerde lesgevers.

Tussen 12.00 uur en 13.30 uur is er middagpauze, na de lunch is er vrij spel onder toezicht.

Kleutersportkampen 2019

Donderdag 7 en vrijdag 8 maart 2019 in de sporthal van Kaprijke: telkens van 09.30 uur tot 12.00 uur en van 13.30 uur tot 16.00 uur: 30 euro

Dinsdag 16 tot en met donderdag 18 april 2019 in de sporthal van Kaprijke: telkens van 09.30 uur tot 12.00 uur en van 13.30 uur tot 16.00 uur, behalve op woensdag, dan enkel in de voormiddag: 37,50 euro

Van maandag 8 tot en met woensdag 10 juli 2019 (met uitstap) in de sporthal van Lembeke: telkens van 09.30 uur tot 12.00 uur en van 13.30 uur tot 16.00 uur: 55 euro

Van maandag 19 tot en met woensdag 21 augustus 2019 in de sporthal van Lembeke:Themakleutersportkamp: Bouwkamp: telkens van 09.30 uur tot 12.00 uur en van 13.00 uur tot 16.00 uur: 45 euro

Op donderdag 22 en vrijdag 23 augustus 2019 in de sporthal van Lembeke: Themakleutersportkamp: Beestenboel: telkens van 09.30 uur tot 12.00 uur en van 13.00 uur tot 16.00 uur: 30 euro.

Op maandag 28 en dinsdag 29 oktober 2019 in de sporthal van Kaprijke: telkens van 09.30 uur tot 12.00 uur en van 13.30 uur tot 16.00 uur: 30 euro.

Op woensdag 30 en donderdag 31 oktober 2019 in de sporthal van Kaprijke: telkens van 09.30 uur tot 12.00 uur en van 13.30 uur tot 16.00 uur: 30 euro.

Op maandag 23 en dinsdag 24 december 2019 in de sporthal van Kaprijke: op maandag van 09.30 uur tot 12.00 uur en van 13.30 uur tot 16.00 uur, op dinsdag enkel in de voormiddag van 09.30 uur tot 12.00 uur: 22,50 euro.

#sportersbelevenmeer

 

#sportersbelevenmeer-kaprijke

Voorwaarden

Uw kind is definitief ingeschreven na betaling.

De mogelijkheden van (gedeeltelijke) annulering van de inschrijving van een sportkamp werden als volgt bepaald:

  • het volledige inschrijvingsbedrag (of herrekend volgens het aantal dagen dat het kind heeft deelgenomen) wordt terugbetaald na het voorleggen van een doktersbriefje;
  • volledige terugbetaling bij annulering, zonder doktersattest, voor het verstrijken van de uiterste inschrijvingsdatum;
  • terugbetaling van het inschrijvingsbedrag verminderd met 10% administratiekosten bij annulering, zonder doktersattest, na het verstrijken van de uiterste inschrijvingsdatum maar voor de aanvang van het sportkamp.

Er kan enkel worden ingeschreven voor een volledig sportkamp. 

Een sportkamp gaat pas door bij een minimum van twaalf inschrijvingen.

Hoe aanvragen

Inschrijven:

  • Krokusvakantie: van woensdag 16 januari vanaf 08.00 uur tot en met woensdag 23 januari 2019
  • Paasvakantie: van dinsdag 19 februari vanaf 20.00 uur tot en met dinsdag 26 februari 2019
  • Zomervakantie: van dinsdag 19 maart vanaf 20.00 uur tot en met dinsdag 2 april 2019
  • Herfstvakantie: van dinsdag 10 september vanaf 20.00 uur tot en met dinsdag 17 september 2019
  • Kerstvakantie: van dinsdag 5 november vanaf 20.00 uur tot en met dinsdag 12 november 2019.

Inschrijven kan enkel nog online. Inschrijvingen die ons vroeger bereiken dan de vooropgestelde dag en uur worden niet aanvaard. Voor gezinnen die niet over internet beschikken worden enkele plaatsjes vrij gehouden waarvoor u kunt inschrijven met een bezoekje aan de sportdienst vanaf 08.00 uur van de dag volgend op de start van de inschrijvingen. 

De uiterste betalingstermijn wordt vastgelegd op 2 dagen na de uiterste inschrijvingsdatum. 

Kostprijs

15 euro per dag. Indien een uitstap in het sportkamp is geïntegreerd, zal de prijs daarvoor zijn aangepast.

Wat heb ik nodig

Sportieve kledij en stevig indoor sportschoeisel.

Indien uw kind blijft eten 's middags: lunchpakket meenemen.