Gemeente Gemeente Kaprijke

Vacature begeleid(st)er buitenschoolse opvang

Wat

Kaprijke, een kleine maar krachtige gemeente in het landelijke Meetjesland, versterkt haar team van begeleiders voor onze buitenschoolse kinderopvang. 

Je job als begeleider in onze buitenschoolse opvang

Onze buitenschoolse kinderopvang opvang - ééntje in Kaprijke en ééntje in Lembeke - organiseert kwaliteitsvolle opvang aan kinderen tussen 2½ jaar en 12 jaar zowel voor- en naschools als op schoolvrije dagen en tijdens schoolvakanties.

Als kindbegeleider bereid je de activiteiten inhoudelijk, kwalitatief en met het nodige spelmateriaal voor. Je besteedt tijdens het oudercontact ook aandacht aan de ontwikkeling van het kind.

Met je creativiteit zet je je kennis en vaardigheden flexibel in. Je hecht belang aan mondelinge communicatie met je teamgenoten in de kinderopvang en je straalt zelfvertrouwen uit.

Geef deze verantwoordelijkheden zelf mee vorm

 • Je verwelkomt de kindjes met hun ouder(s) elke dag met een brede glimlach.
 • Je creëert een aangename en rustige speelse sfeer.
 • Je begeleidt oudere kinderen met hun huiswerk.
 • Je luistert actief naar de (zorg)vragen van ouders.
 • Je detecteert probleemsituaties en verwijst gepast door.
 • Je participeert collegiaal in een team van begeleiders.

Wat we jou graag bieden

Een waarderingspakket met een bruto maandloon van minimum 1 335 euro en maximum 1 900 euro (deeltijds aan 19/38 uur per week) en heel wat extralegale voordelen, zoals een eindejaartoelage, maaltijdcheques, ecocheques, gemeentelijke geschenkbonnen, een extra legale pensioenregeling, een hospitalisatieverzekering, mogelijkheid tot fietsleasing, fietsvergoeding voor woon-werkverkeer en volledige terugbetaling van openbaar vervoer, aansluiting bij een gemeenschappelijke sociale dienst.

Een aantrekkelijke vakantieverlofregeling zorgt voor de ideale balans en werkbaar werk voor jezelf, je gezin, je team en de organisatie; ook tijdens schoolvakanties.

Een warme bedrijfscultuur met aandacht voor jouw persoonlijke groei, een gezonde werkplek met een hoge funfactor en personeelsmotiverende activiteiten.

En als laatste een stabiele omgeving met financiële zekerheid.

Hoe stel je je kandidaat

1. Solliciteer

Je dient je kandidatuur ten laatste op woensdag 31 mei 2023 in.

Je gebruikt het digitaal inschrijvingsformulier om je kandidatuur in te dienen. Onze medewerkers staan je graag bij om je te begeleiden met het digitaal indienen van je kandidatuur.

Schriftelijke kandidaturen met de vereiste documenten stuur je naar het College van Burgemeester en Schepenen - Veld 1 - 9970 Kaprijke.

Bij je kandidatuur voeg je volgende documenten toe:

 • sollicitatiebrief
 • curriculum vitae
 • uittreksel uit het strafregister (model 2) (maximum drie maanden oud) (vereist)
 • attest of kwalificatiebewijs van begeleider buitenschoolse opvang of een gelijkwaardig attest of (ervaring)bewijs.

Jongeren die dit schooljaar afstuderen, melden uitdrukkelijk dat ze vrijgesteld zijn om het attest of kwalificatiebewijs in te dienen.

Van zodra het bestuur je kandidatuur goedkeurt, word je tot de selectie toegelaten.

2. Selectie

De selectie gaat op maandag 12 juni 2023 vanaf 12.30 uur in de vergaderzaal van SOCK, Molenstraat 28 - 9970 Kaprijke door.

De selectie bestaat uit een praktische proef dat je thuis voorbereidt en een mondelinge proef. In je praktische proef presenteer je aan de jury wat je thuis hebt voorbereidt. De jury beoordeelt je spelcreativiteit, je spelaanbreng en -inkleding alsook je vooropgestelde spelniveau. Als je minstens 50 % geschikt bevonden bent, dan kan je deelnemen aan de mondelinge proef.

Tijdens de mondelinge proef polsen we vooral naar je motivatie, je inzetbaarheid en je verantwoordelijkheidszin om in een lokaal bestuur in het algemeen en in de buitenschoolse opvang in het bijzonder te werken.

Je bent geschikt voor de functie van begeleider buitenschoolse opvang als je minstens 50 % geschikt bent na de praktische proef, minstens 50 % geschikt bent na de mondelinge proef én minstens 60 % geschikt bent voor de gehele selectieprocedure.

Er wordt geen wervingsreserve aangelegd.

3. Aanstelling

Het bestuur stelt uit de geschikte kandidaten drie begeleiders buitenschoolse opvang (M/V/X - IFIC-loonbarema 11) in contractueel verband aan.

De selectie voor de functie van begeleider buitenschoolse opvang is een niet vergelijkende selectie.

Op het ogenblik dat je aangesteld wordt, bieden we je een arbeidsovereenkomst van één jaar aan alvorens je een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur krijgt. Dan onderhandelen we ook je tewerkstellingsbreuk  en je werktijdenregeling (een voltijdse werkweek is 38 uur per week van maandag tot en met vrijdag) in functie van de organisatie. Als je nog niet in het bezit zou zijn van het attest of kwalificatie van begeleider buitenschoolse opvang op het ogenblik van je indiensttreding, dan start je meteen met je opleiding. 

Voorwaarden

De algemene toelatingsvoorwaarden zijn:

 • de burgerlijke en politieke rechten genieten;
 • een gedrag vertonen dat in overeenstemming is met de eisen van de functie;
 • voldoen aan de vereiste taalkennis;
 • medisch geschikt zijn voor de uit te oefenen functie.

De aanwervingsvoorwaarden zijn:

 • er is geen diploma vereist;
 • er is geen relevante beroepservaring vereist;
 • slagen voor de selectie.

De bijzondere aanwervingsvoorwaarde is:

 • binnen de drie jaar na je indiensttreding behaal je het vereiste kwalificatiebewijs of het attest van begeleid(st)er buitenschoolse opvang.

Jongeren die dit schooljaar afstuderen, worden verzocht zich kandidaat te stellen om aan de selectie deel te nemen.

Meer info

Wil je meer weten over de functie of het takenpakket? Contacteer mevrouw Veronique Lehoucq, coördinator kinderopvang, op het telefoonnummer 09 376 82 25 of 09 328 31 09 of 0474 63 38 33 of via mail naar kinderopvang@kaprijke.be.

Heb je problemen met solliciteren? Contacteer Vincent Van Neste (personeelsdienst@kaprijke.be of 09 323 90 27)

We kijken er naar uit om je te ontmoeten!