Gemeente Gemeente Kaprijke

Kerkbeleidsplan

Wat

Het Agentschap Onroerend Erfgoed heeft in 2017 haar goedkeuring gegeven voor het kerkenbeleidsplan voor onze gemeente. Eerder keurden het bisdom en de gemeenteraad het ontwerp reeds goed. Kaprijke en Zomergem zijn de eerste Meetjeslandse gemeenten met een goedgekeurd kerkenbeleidsplan.

De lokale kerkelijke en gemeentelijke overheden kregen van de Vlaamse overheid de opdracht om samen een globaal kerkenbeleidsplan op te maken voor de gemeente. Het kerkenbeleidsplan bevat de toekomstvisie van de parochiekerken op het grondgebied. Het kerkenbeleidsplan kreeg een decretale grond omdat het opgenomen is als voorwaarde voor het verkrijgen van subsidies voor onderhouds- of restauratiepremies voor beschermde en niet beschermde kerken. Kloosterkerken en kapellen als de kloosterkapel Sint-Jozef of de Kleemkapel dienen niet te worden opgenomen in het kerkenbeleidsplan. Lees hieronder het volledige plan.