Gemeente Gemeente Kaprijke

Kaprijke voert innovatief participatietraject rond een eventuele gemeentefusie

Gepubliceerd op 01 mei 2023
Het gemeentebestuur organiseert een burgerpanel en drie infovergaderingen. Hiermee wil het bestuur te weten komen wat de burgers vinden van een eventuele fusie met één of meer andere gemeenten.

Wat zouden de inwoners er van vinden mocht Kaprijke fuseren? Wie zien zij als (een) goede gemeente(n) om mee samen te gaan? Wat zouden voor- en nadelen zijn? Of blijft Kaprijke beter op zichzelf bestaan? Het bestuur kiest voor een innovatief concept van participatie van de inwoners en organiseert een burgerpanel, een methodiek die in België nog niet zo frequent gebruikt wordt.

Voorbereiden van (het bestuur van) de toekomst

Als kleine landelijke gemeente staat Kaprijke voor dezelfde maatschappelijke uitdagingen als andere (grotere) gemeenten. Die zijn complex en gaan vaak ruimer dan het grondgebied van de eigen gemeente. Om de krachten te bundelen zet de hogere overheid sterk in op vrijwillige fusies. Wie vanaf 1 januari 2025 vrijwillig wil fuseren, moet dit uiterlijk op 31 december 2023 beslissen.

Onze inwoners verdienen de best mogelijk dienstverlening/omgeving tegen zo laag mogelijke prijs. Daarom is het nuttig om te onderzoeken welke partnerschappen Kaprijke in de toekomst kunnen helpen om haar taken te vervullen. Kan een fusie een antwoord kan zijn? Omdat dit niet louter politieke beslissing is, wil het bestuur weten wat de mening van de inwoners is over fuseren. Daarom organiseer het een burgerpanel en drie infovergaderingen. Als inwoners meedenken, kom je immers tot betere beslissingen.

Open vizier

Het bestuur van Kaprijke vertrekt bij het organiseren van het inspraaktraject van een blanco blad. Eeklo voert een vergelijkbaar traject, maar beide trajecten zijn onafhankelijk van elkaar en dus niet met het uitgangspunt van een eventuele fusie tussen Kaprijke en Eeklo. Er is op dit moment immers geen gewenste richting of voorkeur voor een eventuele gemeentefusie met een bepaalde gemeente.

Het bestuur wil de toekomstmogelijkheden zo open mogelijk laten, zodat het burgerpanel vanuit de eigen visie haar standpunt kan bepalen.

Intensieve tweedaagse voor het burgerpanel met livestreaming van infoshot en advies

In mei vindt een burgerpanel plaats, een “raad van inwoners”. Daaraan wordt gevraagd om een niet-bindend advies te formuleren aan de gemeenteraad over een eventuele gemeentefusie.

Het burgerpanel werd samengesteld via loting. Uit de inwoners ouder dan 18 jaar werden in april 1000 inwoners geloot. Deze gelukkigen kregen een uitnodigingsbrief waarmee ze zich vrijwillig kandidaat konden stellen voor het burgerpanel. Daaruit kwamen tot nu toe 53 kandidaten. Op deze groep werd opnieuw een loting toegepast: er werden 17 inwoners – evenveel als het aantal gemeenteraadsleden – en 4 reserves geloot. Bij de loting werd rekening gehouden met vooraf vastgelegde criteria, zoals de deelkern waarin men woont, leeftijd en opleidingsniveau. Het is immers de bedoeling dat het burgerpanel bestaat uit een doorsnede van de bevolking.

Het traject richt zich tot de (niet-georganiseerde) burger. Personen met een politiek mandaat of die dat ooit uitoefenden en leden van de adviesraden kunnen daarom niet deelnemen.

Infoshot

De deelnemers aan het burgerpanel krijgen eerst een “infoshot” op 10 mei: een avond waarop ze heel wat informatie over de gemeente krijgen in een aangenaam kader. Als je een goed advies wil geven, moet je immers goed weten waarover het gaat. VRT-journalist Wim De Vilder leidt het infoshot in goede banen. De avond wordt gevuld met verschillende presentaties en interviews met de algemeen en financieel directeur van de gemeente, als ervaringsdeskundigen van andere besturen, VVSG en het Agentschap Binnenlands bestuur. Het geheel wordt doorspekt met luchtige filmpjes van straatinterviews op de Boerenmarkt. Het debat is niet toegankelijk voor het publiek, maar elke geïnteresseerde kan het wel volgen via onze livestream (zie hieronder).

Livestream infoshot

Wil jij graag weten welke informatie onze panelleden meekrijgen? Volg dan de livestream van het infoshot via ons eigen YouTube kanaal. 

Bekijk hier de livestream van het infoshot (start 19.00 uur)

Debat

Op zaterdag 13 mei komen de leden van het burgerpanel opnieuw samen om in debat te gaan en hun advies te vormen over de wenselijkheid van een eventuele gemeentefusie. Het debat vindt achter gesloten deuren plaats, zodat de panelleden comfortabel en vrijuit kunnen spreken. Het is de bedoeling dat het debat leidt tot een genuanceerd advies, waarin de panelleden hun motieven, wensen of bezorgdheden kunnen meegeven aan de beleidsploeg. Voor de begeleiding van de tweede sessie werkt het bestuur samen met een externe expert in burgerparticipatie.

Livestream bekendmaking advies

Het advies wordt gebracht door de panelleden rond 14.00 uur en is ook weer live te volgen via ons eigen YouTube kanaal. 

Bekijk hier de livestream van de bekendmaking van het advies (start 14.00 uur)

Infovergaderingen voor alle inwoners

Omdat niet iedereen kan deelnemen aan het burgerpanel, worden er ook drie infovergaderingen georganiseerd. Ook daar krijg je info over o.m. kenmerken van de gemeente Kaprijke en uitdagingen voor de toekomst, info over het fusiekader, de mogelijke scenario’s voor de toekomst en een vragenronde. 

De infovergaderingen starten telkens om 19.00 uur. Elke inwoner is welkom mits inschrijving via telefoon 09 323 90 29 of digitaal via: