Gemeente Gemeente Kaprijke

Kaprijke stelt haar relanceplan voor!

Gepubliceerd op 14 oktober 2020
De gemeente Kaprijke heeft haar eigen relanceplan opgesteld. Deze werd goedgekeurd op de gemeenteraad van 24 september 2020.Het plan is het resultaat van samenwerking tussen de leden van het college, de gemeenteraad, de verschillende adviesraden en de ambtenarij.

Tijdens de coronacrisis en de lockdown hebben verschillende doelgroepen flinke klappen gekregen, zowel op gezondheidsvlak als financieel vlak. Om deze klappen te verzachten, hebben de raden via het relanceplan een aantal steunmaatregelen in het leven geroepen die gelden in de periode van 1 oktober 2020 tot en met 30 juni 2021:

  • Een korting van 10% op de huur van gemeentelijke gebouwen.
  • Het gratis gebruik van de tennischalet en uitleenmateriaal.
  • Sport-, cultuur- en jeugdverenigingen krijgen voor 80.787,89 euro extra subsidies vanuit de Vlaamse overheid. Het gemeentebestuur doet daar een extra bedrag van 10.000 euro bovenop.
  • Het gemeentebestuur heeft nog eens 10.000 euro vrijgemaakt voor de feest comités van Kaprijke en Lembeke alsook voor de muziekschool.
  • Kwetsbare gezinnen kunnen beroep doen op hygiënepakketten, verkrijgbaar bij de plaatselijke apotheek.
  • Kwetsbare gezinnen krijgen ook een consumptiebon waarmee zij aankopen kunnen doen bij lokale handelaars.

In de bijlage vind je het volledige relanceplan terug. Meer info op www.kaprijke.be/relanceplan-kaprijke