Gemeente Gemeente Kaprijke

Kadervorming en attesten voor jeugdwerkers - kadervorming

Jeugdverenigingen kunnen een kadervormingstrajecten aanbieden, aan jongeren voor het behalen van een attest van animator, hoofdanimator of instructeur in het jeugdwerk. Elk traject bestaat uit een theoretisch gedeelte, een begeleide stage en een evaluatie.


De gemeente Kaprijke subsidieert het volgen van een cursus kadervorming in het jeugdwerk.  Per cursus wordt een basissubsidie van 50 euro voorzien. Bij overschot op de subsidiepost kan een hogere subsidie worden voorzien, afhankelijk van het aantal aanvragen.

Voorwaarden

Volgende verenigingen kunnen vormingsprogramma's inrichten voor het behalen van een attest animator, hoofdanimator en instructeur in het jeugdwerk:

  • Gesubsidieerde landelijk georganiseerde jeugdverenigingen
  • Gesubsidieerde cultuureducatieve verenigingen
  • Gesubsidieerde verenigingen informatie en participatie
  • Gesubsidieerde politieke jongerenbewegingen
  • Verenigingen met een bijzondere opdracht, zoals De Ambrassade, VVJ, Jint, Kenniscentrum Kinderrechten en de Kinderrechtencoalitie.

Op de website van het Departement Cultuur, Jeugd en Media vindt u een overzicht van de verenigingen met een erkend kadervormingsprogramma.

Alle voorwaarden en regels voor de aanvraag tot erkenning van een kadervormingstraject zijn beschreven in het uitvoeringsbesluit van 9 mei 2014 over de kadervormingstrajecten.

Hoe aanvragen

Verenigingen die kadervorming aanbieden, moeten bij het Departement Cultuur, Jeugd en Media een aanvraag tot erkenning van een kadervormingstraject indienen via het aanvraagformulier tot erkenning van een kadervormingstrajecten.

Deelnemers die een kadervormingstraject met succes hebben beëindigd, ontvangen een attest van de Vlaamse overheid. Dit attest is een bewijs dat de jongere over de nodige competenties beschikt om de rol van animator, hoofdanimator of instructeur op te nemen in het jeugdwerk.


De bewijzen van de gevolgde cursus moeten binnengebracht worden op de jeugddienst voor 31 oktober. De uitbetaling van de subsidie wordt voorzien in de maand december.

Kostprijs

Per gevolgde cursus kadervorming in het jeugdwerk wordt een subsidie van 50 euro toegekend.

Wat heb ik nodig

Bewijs van deelname aan kadervorming in het jeugdwerk