Gemeente Gemeente Kaprijke

Attesten voor jeugdwerk - kadervorming

Wat

Jongeren kunnen een kadervormingstraject bij een jeugdvereniging volgen voor het behalen van een attest van animator, hoofdanimator of instructeur in het jeugdwerk. Elk traject bestaat uit een theoretisch gedeelte en een begeleide stage.

Aan het einde van een traject verwerven de jongeren bepaalde competenties die staan beschreven in de competentieprofielen. Wanneer de jongere het hele traject met succes beëindigt, krijgt hij of zij een attest dat bewijst dat hij over de competenties beschikt die nodig zijn in de rol van animator, hoofdanimator of instructeur in het jeugdwerk.

De gemeente Kaprijke subsidieert het volgen van een cursus kadervorming in het jeugdwerk.  Per cursus wordt een basissubsidie van 50 euro voorzien. Bij overschot op de subsidiepost kan een hogere subsidie worden voorzien, afhankelijk van het aantal aanvragen.

Voorwaarden

Het kadervormingstraject moet gevolgd worden bij jeugdwerkverenigingen die een erkenning hebben om kadervorming aan te bieden.

Hoe aanvragen

Op kavo.vlaanderen.be staat een overzicht van alle trajecten die de komende maanden worden georganiseerd. Jongeren die een attest willen behalen, kunnen zich registreren en het verloop van hun traject raadplegen.

Inschrijven voor een traject kan niet in de KAVO-tool, dat moet bij de verenigingen zelf.

De bewijzen van de gevolgde cursus moeten binnengebracht worden op de jeugddienst voor 31 oktober. De uitbetaling van de subsidie wordt voorzien in de maand december.

Kostprijs

Per gevolgde cursus kadervorming in het jeugdwerk wordt een subsidie van 50 euro toegekend.

Wat heb ik nodig

Bewijs van deelname aan kadervorming in het jeugdwerk