Gemeente Gemeente Kaprijke

Inhaalverbod voor zwaar vervoer op N49/E34

Gepubliceerd op 24 december 2018
Er komen vanaf 1 januari 2019 specifieke verbodsborden op de N49/E34 (Expresweg) in Kaprijke, die het inhalen door zwaar vervoer verbieden. Het gemeentebestuur adviseerde het Agentschap Wegen en Verkeer om deze borden te laten plaatsen in het belang van de verkeersveiligheid.

In België is er buiten de bebouwde kom, op de openbare wegen waarvan de rijbaan twee rijstroken in de gevolgde rijrichting omvat, een inhaalverbod van kracht voor bestuurders van voertuigen en slepen gebruikt voor het vervoer van zaken met een maximale toegelaten massa van meer dan 3,5 ton en dit ten opzichte van een gespan, een tweewielig motorvoertuig of van een voertuig met meer dan twee wielen. Dit verbod werd bepaald in een verkeersregel.

Die verkeersregel wordt op 1 januari 2019 opgeheven. Het verbod kan enkel nog opgelegd worden via het verkeersbord C39.

In het belang van de verkeersveiligheid in het algemeen en de verkeersveiligheid ter hoogte van het kruispunt met de N456 (Vaartstraat) in het bijzonder besliste het college van burgemeester en schepenen om het Agentschap Wegen en Verkeer te adviseren om deze verbodsborden C39 te plaatsen. Ook de lokale Politiezone Meetjesland Centrum adviseert om de borden te plaatsen. Het toelaten van inhaalmanoeuvres door vrachtwagens heeft volgens hen immers een negatief effect op de verkeersveiligheid.