Gemeente Gemeente Kaprijke

Hinder door wegenwerken voor uw deur? Vraag de betaling van uw hinderpremie aan.

Gepubliceerd op 03 juli 2017
Handelaars die vanaf 1 juli 2017 hinder ondervinden van wegenwerken, kunnen nu rekenen op een hinderpremie van 2 000 euro. Daarnaast kunnen zij ook nog een premie van 80 euro per dag ontvangen vanaf de 22ste sluitingsdag.

Waarom een hinderpremie?

Succesvolle ondernemingen passen zich telkens aan bij nieuwe omstandigheden. Soms zijn er bijzondere situaties waarin u, als ondernemer, veel creativiteit aan de dag moet leggen. Ernstige hinder door wegenwerken is daar een goed voorbeeld van. Zoiets kan een kleine onderneming voor zware uitdagingen stellen. Maar het kan ook een aanleiding zijn om uw manier van werken tijdelijk op een originele manier aan te passen of misschien zelfs blijvend te vernieuwen.

Het uitvoeringsbesluit van de hinderpremie en de sluitingspremie werd op 12 mei 2017 goedgekeurd door de Vlaamse regering. De hinderpremie vervangt en integreert twee vroegere hindermaatregelen, met name de rentetoelage en de inkomenscompensatievergoeding.

Wie krijgt een hinderpremie?

De hinderpremie is er voor kleine ondernemingen met maximum negen werknemers die ernstige hinder ondervinden van wegenwerken voor de deur. Uw zaak moet daarenboven vaste openingstijden hebben. Deze premie richt zich voornamelijk op de detailhandel ("winkeliers"), de horeca en ondernemingen waarbij ter plaatse een persoonlijk en direct klantencontact is. Ernstige hinder betekent dat:

  • de rijbaan geheel of gedeeltelijk wordt afgesloten;
  • de werken een oppervlakte van meer dan 50 m² hebben;
  • de werken minstens 30 opeenvolgende dagen duren.

U hebt recht op een hinderpremie? Vraag de uitbetaling aan.

De Vlaamse overheid maakt voor de uitbetaling van de premie gebruik van de gegevens die de gemeente invoert in het Generiek Informatieplatform Openbaar Domein (GIPOD). in combinatie met de gegevens van ondernemingen in de Verrijkte Kruispuntbank voor Ondernemingen. Het GIPOD is de applicatie van het Agentschap Informatie Vlaanderen waarin alle werken groter dan 50 m² geregistreerd worden.

Het agentschap innoveren en ondernemen van de Vlaamse overheid schrijft vervolgens alle ondernemingen aan die zich in het gebied van de werken bevinden. U kan zelf de uitbetaling van de hinderpremie aanvragen via vlaio.be/hinderpremie. U doet dit binnen de 30 dagen na de datum van de brief en voor de geplande einddatum van de werken. De Vlaamse overheid controleert uw gegevens en stort het bedrag zo snel mogelijk op uw rekening.

Als u uw zaak voor minstens 21 opeenvolgende kalenderdagen volledig moet sluiten ten gevolge van ernstige hinder door wegenwerken, kunt u één of meerdere sluitingspremies aanvragen. Deze premie loopt vanaf de 22ste kalenderdag van de sluiting en vraagt u aan in blokken van maximaal 30 kalenderdagen. Ook deze aanvraag gebeurt online via vlaio.be/hinderpremie. De aanvraag moet uiterlijk op de startdatum van de sluiting ingediend worden.

Hoeveel bedraagt de premie?

HINDERPREMIE

  • 2 000 euro
  • maximaal één keer per jaar per periode van hinder

SLUITINGSPREMIE

  • 80 euro per sluitingsdag
  • maximaal voor 365 sluitingsdagen per periode van hinder

Meer info?