Gemeente Gemeente Kaprijke

Herinrichting Hippoliet Van Peenepleintje

Wat

Het Hippoliet Van Peenepleintje wordt heraangelegd. Het project wordt opgestart in 2021. Bedoeling is om er een aangenamere plek van te maken met meer groen. In het najaar van 2020 kregen de buurtbewoners een persoonlijke brief in de bus over hoe ze hun mening konden geven. Er kwamen een tiental reacties binnen. Deze werden aandachtig bekeken en besproken door het bestuur.

Het pleintje ligt in het centrum van Kaprijke en paalt aan de Hippoliet Van Peenestraat. Voor de heraanleg wordt 3 000,00 euro uitgetrokken, en het project krijgt daarbovenop nog eens de maximum subsidie van 5 000,00 euro in het kader van Buurten op den Buiten, een initiatief van de Koning Boudewijnstichting en de Vlaamse Landmaatschappij ter ondersteuning van lokale projecten die de sociale cohesie in landelijke gemeenten bevorderen.

Het pleintje wordt een plaats voor avontuurlijk spelen, zoals vroeger. Er komen weinig tot geen speeltuigen, enkel natuurlijke elementen zoals speelheuvels, een wilgenhut, veel groen en speelgrachten met stapstenen en brugjes. Aan de straatzijde komt een zitruimte.

Vergroening, avontuur en ontmoeting, dat worden de kernwoorden op het nieuwe Hippoliet Van Peenepleintje. Kinderen moeten er zich kunnen uitleven in het groen, voor volwassenen wordt het een aangename plek om te toeven en elkaar te ontmoeten.

In mei werd een ontwerper aangesteld om de heraanleg concreet uit te werken. Voor de aanleg wordt gemikt op het plantseizoen in het najaar. De werken zullen in 2022 moeten afgerond zijn.