Gemeente Gemeente Kaprijke

Erfgoedpremie moet heraanplant bomen Plein versnellen

Gepubliceerd op 05 januari 2018
De Kaprijkse gemeenteraad heeft op 18 december 2017 beslist om bij het Vlaams Agentschap Onroerend Erfgoed financiële ondersteuning te vragen voor de heraanplant van de bomen op het Plein. Het bestuur hoopt op deze manier sneller de werken te kunnen starten.

Al in 2015 beslisten de gemeenteraadsleden om de bomen op het Plein te vervangen. De U-vormige bomenrij op het Plein bestaat uit paardenkastanjes en is één van de centrale kenmerken die beschermd is als monument en die beeldbepalend is voor het groene karakter van de Kaprijkse dorpskern.

Zieke bomen vervangen

Momenteel is twee derde van de bomen aangetast door de zogenaamde “Paardenkastanjebloedingsziekte”. Experts ter zake hebben de overlevingskansen van de bomen klein ingeschat, waardoor het verwijderen van de bomen noodzakelijk wordt.

Op die manier zal de kenmerkende U-vorm verdwijnen en zal het Plein haar erfgoedwaarde verliezen. Ook met het oog op de organisatie van evenementen op en rond het Plein en de veiligheid van de bezoekers is het aangewezen om de bomen te verwijderen en nieuwe bomen aan te planten.

Premie voor een versnelde uitvoering

Het gemeentebestuur zal daarom bij het Vlaams Agentschap Onroerend Erfgoed een gemotiveerde aanvraag tot hoogdringendheid indienen, met de bedoeling versneld de nodige financiële ondersteuning te krijgen onder de vorm van een erfgoedpremie.

De gemeente raamt de kosten van het project op 205 059,91 euro inclusief btw. De subsidie zou 80% bedragen van de werken die te maken hebben met de instandhouding en/of de verbetering van de erfgoedwaarden. Dit zou neerkomen op een subsidie van ongeveer 164 000 euro.