Gemeente Gemeente Kaprijke

Heraanleg Hippoliet Van Peeneplein

Wat

Het gemeentebestuur van Kaprijke gaat het Hippoliet van Peeneplein vernieuwen. Het huidige plein heeft weinig sfeer en aantrekkingskracht en de bestaande speeltoestellen zijn verouderd. Eind 2020 werd een buurtbevraging uitgevoerd waaruit bleek dat de omwonenden meer nood hadden aan groenbeleving.

De heraanleg van het plein kadert in het verbeteren van de openbare ruimte en het creëren van een groene speelomgeving. Zo zullen er enkel natuurlijke en groene elementen worden aangelegd zoals speelheuvels, wilgenhut en speelgrachten met stapstenen en brugjes. Aan de straatzijde komt een zitruimte.

Het totale project is geraamd op 26 700 euro. Voor 70% van de realisatiekost is een subsidie aangevraagd bij het Agentschap Natuur en Bos.

De plannen werden al bekend gemaakt op de buurtbabbel van oktober 2021. Het bestuur wil nu graag de werkzaamheden uitvoeren tijdens het komende plantseizoen waarbij gemikt wordt op januari 2024.