Gemeente Gemeente Kaprijke

Heraanleg Gravin Madeleine d’Alcantaralaan deel 1

Wat

Op de gemeenteraad van december 2020 is het voorontwerp van het dossier Gravin Madeleine d’Alcantaralaan goedgekeurd. Dit kadert binnen de doelstelling om afvalwater en regenwater te scheiden. Met dit project maken we onze gemeente nog klimaat adaptiever (klimaatrobuustheid), nemen we de infrastructuur onderhanden en verbeteren we de leefbaarheid in de omgeving.

Alvorens het dossier op de gemeenteraad kwam, werd er begin oktober 2020 een burgerraad georganiseerd om bij de omwonenden en geïnteresseerde burgers te polsen naar bestaande ergernissen en eventuele aanbevelingen. Deze bemerkingen zijn in het voorontwerp verwerkt tot een definitief ontwerp met een groot draagvlak.

Heel wat zaken werden voorzien om de leefbaarheid en de veiligheid te verhogen. Naast de aanpak van de aansluiting Eeklostraat op de d’Alcantaralaan, de veiligere aansluiting van de verkaveling Boslucht op de d’Alcantaralaan, het vernieuwen van het dubbelrichtingsfietspad en nog tal van ingrepen, werden ook snelheidsremmende maatregelen aangelegd. Kortom het betreft een totaalaanpak van in de ondergrond (nutsleidingen, regenwaterinfiltratieriolering, …) tot een aanpak van de bovenbouw met behoud van de laan.

De kosten van dit project werden geraamd op 4 355 320,38 euro. Een deel van deze kosten verloopt via de rioolbeheerder. Ook is er voor dit project een subsidie van net geen 1,5 miljoen euro verkregen, waardoor het rechtstreeks aandeel van de gemeente 813 183, 53 euro bedraagt.

De plannen kan je nazien in de bijlagen hier onderaan. 

Voorbereidende nutswerken van start

Begin 2022 bereidde het gemeentebestuur de wegenis- en rioleringswerken voor in de Gr. Mad. d’Alcantaralaan. Voorafgaand aan dergelijke structurele werken, dienen steeds de nutsleidingen te worden vernieuwd. De firma Hardo heeft in opdracht van Fluvius saneringswerken uitgevoerd in de Gr. Mad. d’Alcantaralaan en de Antwerpse Heirweg (stuk tussen grens met Eeklo en kruispunt Beukenlaan).

De werken werden in verschillende fasen gerealiseerd:

1) Vanaf maandag 10 januari tot en met 28 januari 2022 was de aansluiting van de Gr. Mad. d’Alcantaralaan op de Eeklostraat in beide richtingen niet meer toegankelijk (tot de Antwerpse Heirweg). Het verkeer op de Eeklostraat werd niet gehinderd. Voor gemotoriseerd verkeer werd een omleiding voorzien via rondpunt-Ledestraat-Beukenlaan-Antwerpse Heirweg in beide richtingen. Voor fietsers werd in een omleiding via het rondpunt-Ledestraat-Boslucht voorzien.

2) Meteen volgend op fase 1 werd gestart in de Gr. Mad. d’Alcantaralaan (tussen kruispunt Eeklostraat en kruispunt Antwerpse Heirweg). Er werd éénrichtingsverkeer ingesteld voor gemotoriseerd verkeer (in de rijrichting naar Waarschoot). Doorgang voor fietsers bleef mogelijk. Voor verkeer richting de Eeklostraat bleef de omleiding zoals in punt 1 van kracht.

3) In deze fase werd gewerkt in de Antwerpse Heirweg, tussen het kruispunt Gr. Mad. d’Alcantaralaan en het kruispunt Beukenlaan. Er werd eenrichtingsverkeer toegepast en de omleiding zoals vermeld in punt 1 bleef van toepassing.

4) In deze fase werd gestart in het verlengde van de Gr. Mad. d’Alcantaralaan tussen kruispunt Antwerpse Heirweg en de grens met Waarschoot. Hierbij was steeds beurtelings doorgang mogelijk voor alle verkeer. Fietsers moesten zich plaatselijk wel in gemengd verkeer verplaatsen.

5) In de laatste fase werd het doodlopend stuk Antwerpse Heirweg-Scheutbos aangepakt. Doorgang bleef mogelijk voor alle verkeer, middels beurtelings verkeer.

De werken werden rond 25 april 2022 afgerond. 

Onderaan vindt u een overzichtsplan van de werken.