Gemeente Gemeente Kaprijke

Heraanleg Gravin Madeleine d’Alcantaralaan

Wat

Op de gemeenteraad van december 2020 is het voorontwerp van het dossier Gravin Madeleine d’Alcantaralaan goedgekeurd. Dit kadert binnen de doelstelling om afvalwater en regenwater te scheiden. Met dit project maken we onze gemeente nog klimaat adaptiever (klimaatrobuustheid), nemen we de infrastructuur onderhanden en verbeteren we de leefbaarheid in de omgeving.

Alvorens het dossier op de gemeenteraad kwam, werd er begin oktober een burgerraad georganiseerd om bij de omwonenden en geïnteresseerde burgers te polsen naar bestaande ergernissen en eventuele aanbevelingen. Deze bemerkingen zijn in het voorontwerp verwerkt tot een definitief ontwerp met een groot draagvlak.

Heel wat zaken zijn voorzien om de leefbaarheid en de veiligheid te verhogen. Naast de aanpak van de aansluiting Eeklostraat op de d’Alcantaralaan, de veiligere aansluiting van de verkaveling Boslucht op de d’Alcantaralaan, het vernieuwen van het dubbelrichtingsfietspad en nog tal van ingrepen, worden er ook snelheidsremmende maatregelen aangelegd. Kortom het betreft een totaalaanpak van in de ondergrond (nutsleidingen, regenwaterinfiltratieriolering, …) tot een aanpak van de bovenbouw met behoud van de laan.

De kosten van dit project staan geraamd op 4 355 320,38 euro. Een deel van deze kosten verloopt via de rioolbeheerder. Ook is er voor dit project een subsidie van net geen 1,5 miljoen euro verkregen, waardoor het rechtstreeks aandeel van de gemeente 813 183, 53 euro bedraagt.

De plannen kan je nazien in de bijlagen hier onderaan.