Gemeente Gemeente Kaprijke

Heraanleg fietspad Eeklostraat

Wat

Het gemeentebestuur wenst over te gaan tot een volledige heraanleg van het fietspad in de Eeklostraat (zoals voorzien in het meerjarenplan). Hiervoor werd een studiebureau aangesteld om het plan uit te werken dewelke werd goedgekeurd door de adviesraad Leefomgeving. Het dossier wordt op de komende gemeenteraad van maart 2021 ter goedkeuring voorgelegd.

Het fietspad zal heraangelegd worden in beton op de bestaande breedte. Daarnaast zullen alle opritten worden vernieuwd in kasseien, alsmede zullen alle verdwenen en zieke bomen vervangen worden door olmen. Deze soort is meer geschikt voor deze zone. De meeste bestaande bomen blijven evenwel behouden. Hierdoor zal de historische laanstructuur hersteld worden. De werken worden geraamd op 810 585,05 euro incl. btw. 

Uit camera inspectie blijkt de riolering nog in goede staat te zijn en zullen enkel plaatselijke herstellingen gebeuren. Een coördinatievergadering met al de nutsmaatschappijen heeft inmiddels plaatsgevonden. Vooraf aan de werken zullen deze nog enkele aanpassingen uitvoeren (bv. aanleg 400 volt, …).

De voorbereidende werkzaamheden voor het vervangen van de nutsleidingen zullen in het najaar van 2021 aanvang nemen. De effectieve heraanleg van het fietspad en de opritten zullen in het voorjaar van 2022 worden uitgevoerd.

In de bijlagen kan je het plan van de werken bekijken. Ook staat hier de powerpointpresentatie die werd gegeven op de buurtbabbel van vrijdag 8 oktober 2021.