Gemeente Gemeente Kaprijke

Heraanleg fietspad Aveschoot

Wat

Op dinsdag 24 mei werden tijdens de infovergadering in het SOCK de geplande werken in Aveschoot voorgesteld aan de bewoners. Op de planning staan een nieuw fietspad van minstens 1,75m breed, een nieuwe riolering met gescheiden stelsel opdat vuil water (DWA) correct wordt afgevoerd naar een waterzuiveringsstation en een snelheidsremmer om het verkeer in Aveschoot te stremmen.

Als doel beoogd het lokaal bestuur om de leefbaarheid in de buurt te vergroten. Hierbij is ook aandacht voor het klimaat opdat het regenwater zo goed mogelijk wordt opgevangen om zo de grondwatertafel op peil te houden. Bij de heraanleg van het kruispunt Aveschoot/Nieuwstraat krijgt het wegdek ook een nieuwe toplaag.