Gemeente Gemeente Kaprijke

Heb jij je verwarmingspremie nog niet gehad?

Gepubliceerd op 14 september 2022
Sinds 1 augustus 2022 is vastgesteld dat bijna 10% van de huishoudens hun verwarmingspremie van 100 euro niet automatisch via hun energieleverancier hebben ontvangen.

Hoewel sommigen een aanvraag bij de FOD Economie hebben ingediend om die situatie recht te zetten, zijn er nog veel te veel huishoudens die geen actie hebben ondernomen. 

Waarom heb jij de premie niet automatisch gekregen?

Om de verwarmingspremie van 100 euro automatisch te ontvangen, moet de FOD Economie de gegevens uit het Rijksregister en die uit de elektriciteitsovereenkomsten van alle leveranciers met elkaar vergelijken. Huishoudens die de premie niet automatisch ontvangen hebben, hebben gegevens die niet overeenstemmen (bijvoorbeeld: het hoofd van het gezin volgens het Rijksregister is niet de persoon die een overeenkomst heeft gesloten met de energieleverancier, de schrijfwijze van de naam en/of het adres komt niet overeen, er werd een bijnaam gebruikt of een EAN-code van een ander adres dan het woonadres …).

Wat kan je doen om toch die premie te krijgen?

De premie wordt toegekend aan elk huishouden dat op 31 maart 2022 een lopend elektriciteitscontract voor zijn woning had. Huishoudens die de verwarmingspremie van 100 euro nog niet hebben ontvangen, kunnen tot 14 oktober 2022 een aanvraag indienen via de website van de FOD Economie of door een papieren formulier (zie ook de PDF-bijlage onderaan) in te vullen en deze aan het OCMW te geven.

Welke stappen moet ik ondernemen?

  • Kijk jouw elektriciteitsfacturen na. Als je niet zeker weet of je de federale premie van 100 euro heeft gekregen, kijk dan eerst jouw elektriciteitsfacturen van 15 april tot en met 31 juli 2022 na. In de meeste gevallen werd de premie van jouw voorschotfactuur afgetrokken. Indien jouw voorschotfactuur minder dan 100 euro bedraagt, werd het saldo ofwel in mindering gebracht op de volgende factuur, ofwel ontving je een kredietnota. In dat geval werd het bedrag of saldo op jouw bankrekening gestort. Het is wel mogelijk dat je over een kredietnota beschikt, maar de overschrijving nog niet ontving. Controleer in dat geval de datum van betaling op de kredietnota en dien jouw aanvraag pas na die datum in. In elk geval moeten de woorden “federale verwarmingspremie” verplicht op de factuur of de overschrijving worden vermeld. Opgelet: de leverancier die je op 31 maart 2022 elektriciteit heeft geleverd, zal je de premie toekennen. Bovendien kan het zijn dat jouw elektriciteitsleverancier je daarover een e-mail heeft gestuurd omdat hij niet over jouw betalingsgegevens beschikt. Als je niet op die e-mail hebt geantwoord, contacteer je best jouw leverancier, zodat hij de premie kan uitbetalen.
  • Dien een aanvraag in. Als je niets ontving, kan je nog tot 14 oktober 2022 een aanvraag indienen. Er bestaan daarvoor twee mogelijkheden.
  1. De snelste manier om de aanvraag in te vullen, en dus ook om de premie te ontvangen, is door een online aanvraag in te dienen. Log in met jouw elektronische identiteitskaart of via itsme en vul jouw contactgegevens in. Het is snel en gemakkelijk. Hou een factuur en jouw identiteitskaart bij de hand, want sommige gegevens die je gevraagd worden, zijn daarop te vinden.
  2. Je kan ook een aanvraag indienen via het papieren formulier. Druk het formulier af en vul het met de hand in. Stuur het gefrankeerde formulier vervolgens naar het aangegeven adres. Beschik je niet over een computer en/of een printer? Je kan het formulier aanvragen bij de FOD Economie op 0800 120 33 (gratis nummer) en hulp vragen over hoe het in te vullen. Of ga eens langs bij het OCMW Kaprijke.

Meer info

Heb je nog vragen? Aarzel zeker niet om de FAQ op de website van de FOD Economie te raadplegen of contact op te nemen met het Contact Center op 0800 120 33 of via info.eco@economie.fgov.be.