Gemeente Gemeente Kaprijke

Heb je het advies van het burgerpanel gevolgd?

Gepubliceerd op 29 mei 2023
Op zaterdag 13 mei kwam ons burgerpanel bijeen om haar niet-bindend advies te vormen. Indien gemist, bekijk het zeker nog eens terug via ons YouTube kanaal.

Het gemeentebestuur organiseert een burgerpanel en drie infovergaderingen. Hiermee wil het bestuur te weten komen wat de burgers vinden van een eventuele fusie met één of meer andere gemeenten.

Wat zouden de inwoners er van vinden mocht Kaprijke fuseren? Wie zien zij als (een) goede gemeente(n) om mee samen te gaan? Wat zouden voor- en nadelen zijn? Of blijft Kaprijke beter op zichzelf bestaan? Het bestuur kiest voor een innovatief concept van participatie van de inwoners en organiseert een burgerpanel, een methodiek die in België nog niet zo frequent gebruikt wordt.

Open vizier

Het bestuur van Kaprijke vertrok bij het organiseren van het inspraaktraject van een blanco blad. Eeklo voerde een vergelijkbaar traject, maar beide trajecten waren onafhankelijk van elkaar en dus niet met het uitgangspunt van een eventuele fusie tussen Kaprijke en Eeklo. Er was op voorhand immers geen gewenste richting of voorkeur voor een eventuele gemeentefusie met een bepaalde gemeente. Het bestuur wilde de toekomstmogelijkheden zo open mogelijk laten, zodat het burgerpanel vanuit de eigen visie haar standpunt kon bepalen.

Samenstelling burgerpanel

Het burgerpanel werd samengesteld via loting. Uit de inwoners ouder dan 18 jaar werden in april 1000 inwoners geloot. Deze gelukkigen kregen een uitnodigingsbrief waarmee ze zich vrijwillig kandidaat konden stellen voor het burgerpanel. Daaruit kwamen tot nu toe 53 kandidaten. Op deze groep werd opnieuw een loting toegepast: er werden 17 inwoners – evenveel als het aantal gemeenteraadsleden – en 4 reserves geloot. Bij de loting werd rekening gehouden met vooraf vastgelegde criteria, zoals de deelkern waarin men woont, leeftijd en opleidingsniveau. Het was immers de bedoeling dat het burgerpanel bestond uit een doorsnede van de bevolking.

Het traject richtte zich tot de (niet-georganiseerde) burger. Personen met een politiek mandaat of die dat ooit uitoefenden en leden van de adviesraden konden daarom niet deelnemen.

Debat en bekendmaking advies

Op zaterdag 13 mei komen de leden van het burgerpanel opnieuw samen om in debat te gaan en hun advies te vormen over de wenselijkheid van een eventuele gemeentefusie. Het debat vindt achter gesloten deuren plaats, zodat de panelleden comfortabel en vrijuit kunnen spreken. Het is de bedoeling dat het debat leidt tot een genuanceerd advies, waarin de panelleden hun motieven, wensen of bezorgdheden kunnen meegeven aan de beleidsploeg. Voor de begeleiding van de tweede sessie werkt het bestuur samen met een externe expert in burgerparticipatie.

Het advies door de panelleden bekendgemaakt rond 14.00 uur en was ook weer live te volgen via ons eigen YouTube kanaal. 

Opname infoshot

Wil je graag nog eens de opname van het infoshot terug zien? Dat kan! Bekijk het hieronder:

Infovergaderingen voor alle inwoners

Omdat niet iedereen kon deelnemen aan het burgerpanel, worden er ook drie infovergaderingen georganiseerd. Ook daar krijgen de aanwezigen info over o.m. kenmerken van de gemeente Kaprijke en uitdagingen voor de toekomst, info over het fusiekader, de mogelijke scenario’s voor de toekomst en een vragenronde. 

De infovergaderingen starten telkens om 19.00 uur. Elke inwoner is welkom mits inschrijving via telefoon 09 323 90 29 of digitaal via:

  • op dinsdag 16 mei in Kaprijke (SOCK)
  • op maandag 22 mei in Lembeke (Kloosterkapel)