Gemeente Gemeente Kaprijke

Groeipakket voor jongeren vanaf 18 jaar

Wat

Ben je zelf of is je kind net 18 geworden? Dan gelden er vanaf de maand na de 18de verjaardag voor het Groeipakket verschillende voorwaarden als leerling/student en schoolverlater.

Schoolverlater

Ben je geen leerling/student meer? Als schoolverlater kan je in totaal 12 maanden recht hebben op een Groeipakket. Als je niet verder studeert, loopt de periode van 12 maanden vanaf de maand na:

 • de 18de verjaardag;
 • het einde van de erkende specifieke ondersteuningsbehoefte;
 • de zomervakantie;
 • het einde van de leertijd, de vorming of alle activiteiten opgelegd door het studieprogramma;
 • de stopzetting van de studies tijdens het school- of academiejaar.

Combinatie schoolverlater en werk

Als je tijdens deze 12 maanden werkt of een sociale uitkering ontvangt, dan gelden dezelfde voorwaarden als voor de leerling/student. Bovendien kan je als schoolverlater een inkomensvervangende tegemoetkoming (IVT) niet combineren met een Groeipakket.

Leerling/student

Voor een leerling/student gelden de volgende voorwaarden.

Niet-hoger onderwijs

 • Je volgt minstens 17 lesuren per week; de stage nodig voor het behalen van een diploma/getuigschrift telt mee.

OF

 • Je volgt deeltijds of buitengewoon onderwijs, een alternerende opleiding of een bijkomend jaar voor de geïntegreerde proef in het onderwijs voor sociale promotie.

Hoger onderwijs

 • Je hebt recht voor het volledige academiejaar als je ingeschreven bent voor een totaal van minstens 27 studiepunten:
  • Je schrijft je in uiterlijk op 30 november;
  • Of je hebt verschillende inschrijvingen waarvan de eerste uiterlijk op 30 november gebeurde. 
 • Je hebt recht vanaf de maand van inschrijving als je je na 30 november inschrijft voor minstens 27 studiepunten. 
 • Je recht stopt op het einde van de maand als je je inschrijving vermindert tot onder 27 studiepunten per opleidingscyclus bachelor/master.
 • Je hebt recht op maximum 1 diplomajaar met minder dan 27 studiepunten per opleidingscyclus bachelor/master. 
 • Je hebt recht bij een inschrijving voor minstens 13 lesuren als de inschrijving niet uitgedrukt is in studiepunten.

Combinatie studie en werk

Je behoudt je recht als je:

 • maximum 600 uur per jaar werkt met een studentenovereenkomst (geldig in 2023 en 2024);
 • maximum 80 uur per maand werkt met een andere arbeidsovereenkomst;
 • als zelfstandige werkt, maar niet in hoofdberoep;
 • werkt met een bezoldigde stageovereenkomst;
 • werkt in een systeem van altnernerd leren en werken. 

Je verliest je recht als je een sociale uitkering ontvangt (werkloosheidsvergoeding, ziektevergoeding, invaliditeitsvergoeding, ...), behalve als die voortvloeit uit een systeem van alternerend leren of een bezoldigde stageovereenkomst.