Gemeente Gemeente Kaprijke

Geopark Schelde Delta krijgt Unesco label

Gepubliceerd op 28 maart 2024
Het Geopark Schelde Delta heeft het Unesco Global Geopark-keurmerk ontvangen. Unesco bestempelt daarmee de geologische, cultuurhistorische en landschappelijke waarde van het Schelde-estuarium als uniek.

Het Belgisch-Nederlandse Geopark mag zo in één adem worden genoemd met de zwarte vulkanische stranden van Lanzarote, de geothermische activiteiten van IJsland of het Colca-ravijn in Peru. Nergens ter wereld is namelijk de wisselwerking tussen mens en water zo zichtbaar in het landschap aanwezig als in de Vlaams-Nederlandse Schelde Delta. Een evenwicht vinden tussen het goede en het nodige in dit dynamische landschap is moeilijk, en verdient alle aandacht die een Geoparkstatus biedt.

De provincies Zeeland (NL), Noord-Brabant (NL), Oost-Vlaanderen (BE) en Antwerpen (BE) dienden samen met de ondersteuning van de betrokken lokale besturen een aanvraag in voor de Unesco Geopark-status. Deze status helpt om dit Geopark tot leven te brengen en levendig te houden. 

Het gebied van de Schelde Delta is 5 500 km² groot, omvat 61 gemeenten en telt 1 500 000 inwoners. Zee en rivieren hebben in de loop van de tijd hun sporen achtergelaten in de ondergrond. De diverse lopen van de Schelde zijn tekenend voor het landschap. En dan zijn er nog de vele karakteristieke elementen: verdronken dorpen, middeleeuwse bolle akkers, veenwinning, forten, vestingen, linies… Elke plek vertelt zijn eigen verhaal en draagt zo bij aan de identiteit van de delta. De bedoeling is om in het toekomstige Geopark Schelde Delta dit verhaal zichtbaar te maken. Door de bijzondere elementen in het gebied zichtbaar, beleefbaar en toegankelijk te maken, kan een economische spin-off ontstaan. Een ontwikkeling, waarvan de hele regio profijt heeft, zo ook de onze.

Het huidige landschap van Geopark Schelde Delta is een verhaal van 50 miljoen jaar bodemdaling en -opheffing, van stijging en van daling van de zeespiegel, van getijdenwateren, rivieren en klimaatverandering. Daarnaast toont het de wisselende rol van natuurlijke processen en menselijke invloeden van de laatste tweeduizend jaar: de Deltawerken in Nederland, de kleiputten voor de baksteennijverheid zoals in Boom, Rumst, Niel en Steendorp, de turfwinning voor energie en zout zoals in Berlare en Hamme, de houtkap voor de bouw, en de gecontroleerde overstromingsgebieden (Sigmaplan).

Een UNESCO Global Geopark is een door UNESCO erkend gebied. Door het geologisch erfgoed, de cultuurhistorie en de natuur is het gebied van internationale waarde. Wereldwijd zijn er maar 147 geoparken in 41 landen. België telde tot op heden slechts één Geopark: Famenne-Ardenne in de Ardennen, met o.a. de Grotten van Han. Vanaf nu komt daar dus het Geopark Schelde Delta bij.

Meer info vind je op de website scheldedelta.eu.