Gemeente Gemeente Kaprijke

Kaprijke steunt kandidatuur Geopark Schelde Delta voor Unesco label

Gepubliceerd op 15 december 2020
De gemeenteraad keurde de ondersteuning goed van de kandidaatstelling van het Geopark Schelde Delta voor het behalen van Unesco Global Geopark label. De provincies Zeeland, Noord-Brabant, Oost-Vlaanderen en Antwerpen nemen het voortouw in de kandidatuur, die eind 2021 moet worden ingediend.

Betrokkenheid van de lokale besturen is voor Unesco een voorwaarde voor het verkrijgen van de Geopark-status en is ook van belang om dit Geopark tot leven te brengen en levendig te houden. De Vlaams-Nederlandse Schelde Delta is uniek in haar soort. Nergens ter wereld is er een deltagebied waar de wisselwerking tussen natuurlijke processen en cultuurhistorie zo aanwezig is als hier. Daarmee heeft de delta, strikt genomen weliswaar een estuarium, alles in zich om een UNESCO Global Geopark te worden.

Het gebied van de Schelde Delta is 5.500 km² groot, omvat 61 gemeenten en telt 1.500.000 inwoners. Zee en rivieren hebben in de loop van de tijd hun sporen achtergelaten in de ondergrond. De diverse lopen van de Schelde zijn tekenend voor het landschap. En dan zijn er nog de vele karakteristieke elementen: verdronken dorpen, middeleeuwse bolle akkers, veenwinning, forten, vestingen, linies… Elke plek vertelt zijn eigen verhaal en draagt zo bij aan de identiteit van de delta. De bedoeling is om in het toekomstige Geopark Schelde Delta dit verhaal zichtbaar te maken. Door de bijzondere elementen in het gebied zichtbaar, beleefbaar en toegankelijk te maken, kan een economische spin-off ontstaan. Een ontwikkeling, waarvan de hele regio profijt heeft.

Een UNESCO Global Geopark is een door UNESCO erkend gebied. Door het geologisch erfgoed, de cultuurhistorie en de natuur is het gebied van internationale waarde. Wereldwijd zijn er maar 147 geoparken in 41 landen. België telt op heden slechts één Geopark: Famenne-Ardenne in de Ardennen, met o.a. de Grotten van Han. De provincie vermeldt als sites in onze regio die potentieel hebben onder meer de Lembeekse Bossen en het Belarchi bos op de rand van de grote zandrug Maldegem-Stekene. Naast deze sites wil het Geopark echter ook nog heel wat andere sites van geologisch en cultuurhistorisch belang betrekken.

Aan de ondersteuning zijn geen financiële uitgaven verbonden, alleen enkele inspanningsverplichtingen zoals deelname aan een partnerberaad (circa 3 keer per jaar) waarin kennis en ervaringen grensoverschrijdend worden gedeeld en waarin gebouwd wordt aan het netwerk.

Meer info vind je op de website scheldedelta.eu