Gemeente Gemeente Kaprijke

Jouw gemeente in cijfers: gemeentemonitor Kaprijke

Gepubliceerd op 18 juni 2018
Hoe tevreden zijn onze inwoners over de netheid van de straten en voetpaden? Wat vinden ze van de verkeersveiligheid? Hoe tevreden zijn ze over de voorzieningen? Hoe verplaatsen ze zich? Hoeveel ondernemingen zijn er bijgekomen het afgelopen jaar?

Welke financiële middelen zet het bestuur in voor hun werking? Welke evoluties stellen we vast voor wonen, veiligheid of mobiliteit? Op deze en tal van andere vragen biedt de gemeentemonitor een antwoord.

Recent lanceerde minister van Binnenlands Bestuur Liesbeth Homans de gemeente- en de stadsmonitor. Per gemeente kan je in een uitgebreid rapport meer te weten komen over “de toestand” van je gemeente. Via een selectie van ongeveer 100 omgevingsindicatoren komen de
volgende thema’s in beeld: demografie, ruimte, wonen en woonomgeving, mobiliteit, natuur en milieu, energie, cultuur en vrije tijd, armoede, samenleven, onderwijs en vorming, en zorg en gezondheid.

De omgevingsindicatoren zijn afkomstig uit geregistreerde databanken. Voor deze indicatoren vind je per indicatorfiche een cijfertabel en een grafiek voor jouw gemeente. Waar mogelijk worden de cijfers vergeleken met het gemiddelde voor de betrokken Belfiuscluster (groepen of clusters met min of meer gelijke kenmerken) en met het Vlaamse Gewest.

Uit het rapport van Kaprijke blijkt onder meer dat de gemiddelde Kaprijkenaar meer tevreden is dan de gemiddelde Vlaming over zijn buurt, de gemeente, veilig fietsen, voldoende fietspaden, voldoende parkeerplaatsen, staat van de fietspaden, staat van de voetpaden, voldoende groen, voldoende sportinfrastructuur, voldoende recreatievoorzieningen, speelmogelijkheid voor kinderen, voldoende ruimte voor jeugd, voldoende activiteiten voor ouderen, informatie over de activiteiten en beslissingen van de gemeente, het veiligheidsgevoel, de kinderopvang.

De gemiddelde Kaprijkenaar is minder tevreden dan de gemiddelde Vlaming over het openbaar vervoer, de huisvuildiensten, culturele voorzieningen, shopping en winkelmogelijkheden, uitgaansgelegenheden, gezondheidsvoorzieningen.

Je vindt het volledige rapport hieronder. Maar er zijn nog veel meer cijfers raadpleegbaar. Wil je graag een zicht op de interne organisatie van jouw gemeentebestuur? Of wil je graag een rapport op maat samenstellen en jouw gemeente vergelijken met andere gemeenten of met je buurgemeenten? Dan kan je de interactieve toepassing raadplegen op www.gemeente-en-stadsmonitor.vlaanderen.be.