Gemeente Gemeente Kaprijke

Gemakkelijk online aangifte van landbouwschade

Gepubliceerd op 25 augustus 2022
Heb je als land- of tuinbouwer schade opgelopen door erkende extreme weersomstandigheden van uitzonderlijk karakter? Dan kan je daar een schadevergoeding voor aanvragen.

Bij schade aan land- en tuinbouwteelten ten gevolge van uitzonderlijke weersomstandigheden kun je nu ook online aangifte doen van de geleden schade.

Je vult het aangifteformulier in via de link of via www.kaprijke.be/aangifte-landbouwschade

Opgelet: Sinds 1 januari 2020 geldt er een overgangsperiode van 5 jaar voor schade aan teelten in de landbouwsector. Tijdens de overgangsperiode wordt een tegemoetkoming voor teeltschade gradueel afgebouwd en zal de grootte van de vergoeding afhankelijk zijn van het afsluiten van een brede weersverzekering voor teelten.

Meer info over de brede weersverzekering vind je op de website van de Vlaamse overheid. Je vindt er ook meer info over schadevergoedingen bij een landbouwramp en het Vlaams Rampenfonds.