Gemeente Gemeente Kaprijke

Gemeentelijk Algemeen Nood- en Interventieplan (GANIP)

Elke gemeente is verplicht om een algemeen nood- en interventieplan (GANIP) te hebben. Het algemene (multidisciplinaire) plan dient als basis voor de verdere gedetailleerde uitwerking van de noodplanning. Het heeft als doel om in geval van een noodsituatie zo snel mogelijk te kunnen reageren en structuur te brengen in de chaos.

Het plan zorgt er mee voor dat in noodsituaties de hulpverlening op elkaar afgestemd wordt en dat iedereen duidelijk weet wat de taken en verwachtingen zijn.

In het GANIP staat een opsomming van alle mogelijke risico’s op het gemeentelijk grondgebied: onder meer op bedrijventerreinen, bij Sevesobedrijven (opslag of verwerking van milieugevaarlijke stoffen), rusthuizen, scholen, grote evenementen, ... Voor de grote risico’s wordt een Bijzonder Nood- en Interventieplan (BNIP) opgemaakt.

Er kunnen drie fasen afgekondigd worden:

  • Gemeentelijke fase - bij rampen binnen de gemeentegrenzen
  • Provinciale fase - bij rampen die de gemeentegrenzen overschrijden of als de gemeente over onvoldoende middelen beschikt om de ramp zelf te coördineren
  • Nationale fase - bij rampen die de landsgrenzen overschrijden

Er zijn vijf disciplines betrokken bij de noodplanning:

  1. Brandweer
  2. Medische diensten
  3. Politie
  4. Logistiek
  5. Communicatie

Als er een fase van het rampenplan wordt afgekondigd, dan wordt er een coördinatiecomité opgericht. Dat bestaat uit de burgemeester / gouverneur, ambtenaar noodplanning, vertegenwoordigers van de vijf disciplines en van het bedrijf of de instelling waar de noodsituatie zich voordoet. Het comité staat permanent in contact met de hulpverleners, die hen constant op de hoogte brengen van de situatie op de plaats van de ramp. Op basis van die informatie worden de nodige beslissingen genomen.