Gemeente Gemeente Kaprijke

Fit & Fun

Wat

Kinderen van het 3e tot het 6e leerjaar kunnen deelnemen aan naschoolse sport Fit & Fun. Hier kan men proeven van verschillende sport- en spelactiviteiten. 

#sportersbelevenmeer

#sportersbelevenmeer-kaprijke

Hoe aanvragen

De eerste keer kan uw kind gratis deelnemen. Nadien kan u een Fit & Fun kaart aankopen. U ontvangt hiervoor een fiscaal attest. De kaart blijft geldig en kan dus ook het schooljaar nadien worden gebruikt.

Een Fit & Fun kaart kopen kan via de sportdienst.

Het bedrag is cash te betalen bij de sportdienst of over te schrijven op het rekeningnummer BE 60 0910 1840 5070 met vermelding van 'Naam' en 'Voornaam' + Fit en Fun.

Kostprijs

10 beurtenkaart: 20 euro

20 beurtenkaart: 40 euro

30 beurtenkaart: 60 euro

Wat heb ik nodig

Sportieve kledij en proper indoor sportschoeisel gewenst.