Gemeente Gemeente Kaprijke

Fietsregistratie door Politiezone Meetjesland op zondag tijdens de kermis te Lembeke

Gepubliceerd op 15 september 2021
Op regelmatige tijdstippen richt onze politiezone fietsregistratiemomenten in. Kom gewoon langs met je fiets en je E-ID.

Op zondag 19 september kan je onze wijkagent aantreffen op de kermis te Lembeke van 13.00 tot 16.30 uur.

Schikt dit moment je niet? Op de pagina van onze politiezone kan je ook alle andere registratiemomenten nalezen.