Gemeente Gemeente Kaprijke

Participatietraject herbestemming kerk Lembeke loopt

Gepubliceerd op 06 augustus 2020
De gemeente Kaprijke werd geselecteerd voor een haalbaarheidsonderzoek in november naar her- of nevenbestemming van de Sint-Egidiuskerk te Lembeke. Aan dat onderzoek gaat een participatietraject vooraf. In september kon iedereen ideeën aanreiken, in oktober worden deze onder de loupe genomen.

In het kerkenbeleidsplan van Kaprijke dat werd goedgekeurd in 2017 onderschreven lokaal kerkbestuur en gemeentebestuur reeds de intentie om naar her- of nevenbestemmingen te zoeken voor de kerk van Lembeke, die steeds minder voor erediensten wordt gebruikt.

Verschillende verenigingen zoals Chiro en Davidsfonds maken of maakten reeds sporadisch gebruik van de kerk voor hun activiteiten. Met de selectie van de kerk voor het haalbaarheidsonderzoek zal onderzocht worden of er nu ook structureel, en al dan niet permanent, andere activiteiten in de kerk kunnen plaatsvinden. Op 6 augustus 2020 werd het participatietraject begonnen met een startoverleg en plaatsbezoek in de kerk. Naast PARCUM, Veneco en vertegenwoordigers van het gemeentebestuur waren ook leden van kerkfabriek, centraal kerkbestuur, jeugdraad, cultuurraad en seniorenraad aanwezig.

In september werden ideeën verzameld voor de toekomst van de kerk. In oktober verwerkt het bureau PARCUM deze ideeën en haalt het er de meest genoemde voorstellen uit om ze uit te werken en aan te reiken aan het Projectbureau Herbestemming Kerken. Het Projectbureau start zijn haalbaarheidsonderzoek omstreeks november. Dit onderzoek wordt door het agentschap onroerend erfgoed voor 80% gesubsidieerd met een onderzoekspremie.