Gemeente Gemeente Kaprijke

Eerstelijnspsychologische zorg voor jongeren

Gepubliceerd op 06 november 2020
Dit najaar verwacht het jeugdplatform WAT WAT een piek aan psychische problemen bij jongeren. Indien je dit soort problemen ervaart, dan helpt het om er over te praten. Hiervoor kun je terecht bij de eerstelijnspsychologische zorg.

Onder eerstelijnspsychologische zorg (ELP) wordt verstaan kortdurende interventies gericht op twee of meer van onderstaande doelstellingen:

  • Screening en indicatiestelling
  • Algemene psychologische zorg
  • Oplossingsgerichte behandeling, begeleide zelfhulp, psycho-educatie
  • Bevorderen zelfredzaamheid
  • Doorverwijzen bij complexe problematiek

Alle Oost-Vlaamse kinderen en jongeren, waarbij een vermoeden is van een licht-matig psychisch probleem, kunnen een beroep doen op deze hulp indien ze in orde zijn met het ziekenfonds. 

De psychologische hulp kan enkel opstarten bij een gedateerd verwijsvoorschrift van een arts (huisarts, kinderarts, kinderpsychiater, CLB-arts, arts Kind & Gezin,...). Op basis van dit verwijsvoorschrift kan het gezin zich aanmelden voor vier sessies bij één van de eerstelijnspsychologen die hiervoor met RADAR samenwerken, verlengbaar met nogmaals vier sessies. Deze eerstelijnspsychologen vind je terug via radar.be/elp/1-algemeen/.

Sinds deze zomer wordt eerstelijnspsychologische hulp voor kinderen en jongeren (0-18 jaar) tot maximum 8 sessies grotendeels terugbetaald. Deze beslissing maakt eerstelijnspsychologische hulp toegankelijk voor de duizenden kinderen en jongeren die hier jaarlijks nood aan hebben. De terugbetaling geldt tot minstens eind 2022 voor alle kinderen en jongeren met (een vermoeden van) licht tot matige psychische problemen (emotionele-, sociale- en/of gedragsproblemen). Een sessie kost hierdoor 11,20 euro (zonder voorkeurregeling) of 4 euro (met voorkeurregeling).